Serveis

Atès com a casa, enlloc. QIDA t'ofereix plans d'atenció individualitzats

Atenció domiciliària de qualitat per a persones amb dependència

Plans de cura Qida personalitzats

Atenció domiciliària per hores

Atenció domiciliària a jornada completa, a mitja jornada o cuidadors per unes horas determinadas durant el dia. Adaptat a les necessitats de cada persona. Cures profesionals i expertes

Atenció domiciliària interna

Atenció domiciliària amb un cuidador o una cuidadora que conviu, acompanya i ajuda les 24 hores del dia al domicili de la persona a cuidar. Atenció entre setmana, durant el cap de setmana o els 7 dies de la setmana.

A Qida, utilitzem l'Índex de Fragilitat-Valoració Integral Geriárica (IF-VIG) com a mètode per a avaluar l'estat de la persona dependent i determinar les seves necessitats.

Marquem objectius i es planifiquen les activitats que es realitzaran durant el servei.

Índex de Fragilitat-Valoració Integral Geriàtrica

Serveis adaptats a les necessitats de les persones

Fragilitat lleu

Servei
- Acompanyament
- Dependència baixa
Objectius
- Mantenir funcionalitats
- Mantenir relacions socials
Activitats
- Supervisió ABVD-ABVDI
- Mobilitzacions
- Estimulació cognitiva
- Sociabilizar
- Control medicació

Fragilitat intermèdia

Servei
- Rehabilitació
- Evitar descompensacions
- Dependència moderada
Objectius
- Estimular funcionalitats
- Estimular relacions socials
- Mantenir estabilitat social
Activitats
- Ajuda parcial per ABVD-ABVDI
- Mobilitzacions
- Estimulació cognitiva
- Sociabilizar
- Control medicació
- Registre
- Seguiment paràmetres clínics

Fragilitat avançada

Servei
-Manteniment / Evitar descompensacions
- Atenció Final de vida
- Alta dependència
Objectius
- Atenció i cura ABVD
- Seguiment sanitari
- Control de símptomes
Activitats
- Ajuda total en ABVD-ABVDI
- Mobilitzacions
- Control medicació
- Control símptomes
- Suport emocional


  Què es la fragilitat?

  És una síndrome que es pot associar a l’edat avançada, i es caracteritza per la disminució de la reserva i la resistència a l’estrès, degut la acomulació de múltiples factors fisiològics que, sumats a l’edat, mostren una sèrie de dèficits en les diferents àrees de la persona (funcional, cognitiva, nutricional, …).
  Hi ha tota una sèrie de signes i símptomas comuns a les situacions de fragilitat: Pèrdua de pes, fatiga, baixa activitat, etc.

  Com ho apliquem?

  Durant la primera trucada i, especialment, durant la visita en el seu domicili del seu Gestor del Cas Qida valorem les seves necessitats segons l’Índex de Fragilitat-Valoració Integral Geriàtrica. Valorem tant l’estat social com l’estat de salut de la persona dependent.

  El seguiment serà més o menys intens segons el grau de fragilitat:

  • Inicial: 2 mesos
  • Intermedi: 1 mes
  • Avançat: 15 dies

  Situacions especials: Sanitàries i Socials

  Descobreix on oferim cures en la teva àrea

  Tens més preguntes?

  Programa una consulta gratuïta.