Preguntes freqüents

Preguntas frecuentes Qida

Serveis Qida

 • Quins serveis ofereix Qida?

 • Qida ajuda les famílies a trobar la persona cuidadora adequada per a la cura al domicili de la gent gran o amb situació de dependència. Aquest procés ho fa sobre la base del Pla de Treball Individual (PTI), un pla integral que incorpora les principals escales internacionals de valoració en l'àmbit sanitari i social.

  A banda d'aquest servei, Qida és una entitat d'impacte social que acompanya la persona cuidada i la família, és a dir, no només selecciona la millor persona cuidadora, sinó que també acompanya la persona cuidada i la família en tot el procés. mitjançant la figura de la Referent Social.

  A Qida, sempre expliquem que si els fills es volen desocupar de qualsevol problema, Qida no és la seva solució. Si el que volen és qualitat de vida per als seus familiars i estar satisfets perquè les coses es fan bé cada dia i es treballa perquè els seus familiars estiguin bé, aleshores Qida serà la seva millor opció.

  Addicionalment, Qida ofereix productes i serveis per poder viure més i millor al domicili (ortopèdia, fisioteràpia, logopèdia, etc.), a través de la xarxa de partners d'impacte social; sempre amb unes condicions avantatjoses i mitjançant l'assessorament de la Referent Social.

 • Com funciona Qida?

 • Qida és senzill i ràpid. El primer pas és enviar-nos una sol·licitud d'informació trucant al número de telèfon que trobareu en aquesta pàgina oa través del formulari de contacte. Estem disponibles 365 dies cada any.

  A continuació, parlaràs amb un Assessor Familiar, qui t'escoltarà per entendre les teves necessitats i et proporcionarà un o més pressupostos a mida.

  Un cop valorat i acceptat el pressupost, aquest mateix dia o el següent es realitzarà el Pla de Treball Individual (PTI) per videotrucada o telèfon, en funció de les seves preferències i tipologia de servei. Un cop realitzat el PTI, s'iniciarà la cerca del candidat/a ideal.

  La gestoria s'encarregarà de fer l'alta a la Seguretat Social per assegurar complir amb tota la legalitat i s'iniciarà el servei (transcorren entre 3 i 5 dies entre la confirmació del pressupost i l'inici del servei. A més, tenim un protocol de servei urgent quan calgui).
  Un cop iniciat el servei, comença la feina de debò. Com diem, Qida acompanya contínuament la família i la persona usuària. No som una entitat que cobra i desapareix, ans al contrari. La Referent Social farà un seguiment continuat, proactiu i preventiu per assegurar que es compleix “l'èxit” marcat conjuntament en base a les preferències de la persona al PTI.

 • Quant tarda Qida a començar les cures?

 • El procés habitual és entre 4 i 6 dies feiners des de l'acceptació del pressupost. No obstant això, hi ha un procés urgent per a casos que així ho requereixin, que es poden resoldre dins de les 24-48 hores laborals. En definitiva, sabem que la rapidesa és un dels factors principals per a les famílies i, per aquest motiu, ens adaptem al màxim possible per oferir una qualitat excel·lent en el menor temps possible.

  A més, a diferència de qualsevol empresa del sector, a Qida no es paga en el procés de confirmació del pressupost, sinó a la data acordada d'inici, una vegada Qida ha demostrat el valor aportat.

 • Quant costen els serveis Qida?

 • Els serveis d'atenció domiciliària de Qida són personalitzats i s'adapten a cada situació i necessitats de la persona a cuidar. Per això, el preu d'un servei de cuidador de gent gran varia en funció de diferents factors com:

  La zona geogràfica, depenent de laccés al transport públic.
  Els horaris datenció, segons si són cuidats per hores, internes o fins i tot si és jornada completa o parcial.
  O bé el nivell de dependència de la persona a tenir cura, que dependrà de les necessitats sociosanitàries que requereixi la persona.

  Per tenir una estimació del que podria costar un servei Qida segons les teves necessitats, ens pots trucar sense compromís al 635.704.124.

 • On dóna servei Qida?

 • Actualment, Qida dóna servei a tot el territori de quatre comunitats autònomes: Madrid, País Basc, Catalunya i Navarra.

  Qida està en un procés d'expansió cap a noves comunitats autònomes. És important destacar que Qida busca donar un servei d'alta qualitat i, per tant, només entra a un mercat nou quan pot garantir ser el número 1 en qualitat en aquesta nova ubicació.

 • Quin valor aporta la Referent Social?

 • La Referent Social és la pedra angular de Qida. Aquest equip està format per psicòlogues, treballadores socials, terapeutes ocupacionals, educadores socials i fisioterapeutes. En tots els casos, estan llicenciats i compten amb àmplia experiència al sector sociosanitari.
  Amb l'objectiu d'oferir un tracte professional i personalitzat, les funcions principals són:
  - Realitzar el Pla de Treball Individual (PTI).
  - Realitzar visites de seguiment del servei a domicili.
  - Realitzar un seguiment proactiu i preventiu continuat.
  - Oferir consells de formació i guia a la família i la persona cuidadora.
  - Oferir, segons les necessitats detectades, una oferta integral de productes i serveis amb condicions diferencials.
  Resoldre incidències de manera urgent.
  - Coordinar-se amb la persona professional del sistema sanitari i social de referència (p.ex. la treballadora social o la doctora del Centre de Salut).
  L´equip de Referents Socials està disponible 365 dies l´any. La persona assignada està disponible de dilluns a divendres i l'equip compta amb un sistema de guàrdia activa per poder donar continuïtat de servei durant els caps de setmana.
  A més, l'equip de Referents Socials compta amb el suport de l'equip d'Administració, equip expert que dóna suport a la família sempre que ho necessiti.
  Aquest model d‟atenció, basat en la Referent Social, coordinada amb el sistema sanitari i social, és pioner al‟Estat i un model de referència a nivell mundial.

Procés de selecció de la persona cuidadora

 • Com se selecciona la persona cuidadora?

 • En primer lloc, es fa el Pla de Treball Individual (PTI). Aquest pla, realitzat per la Referent Social, constitueix “la definició d'èxit”, és a dir, desenvolupa el Pla de Treball que seguirem perquè el teu familiar estigui bé i amb qualitat de vida al domicili.

  En segon lloc, un cop s'ha realitzat el PTI, es busca la persona cuidadora que compleix els requisits de formació, experiència i psicològics. Qida compta amb una base de dades de més de 20.000 cuidadors per poder oferir el millor servei d'atenció a domicili.

  I, en tercer lloc, Qida presenta la persona cuidadora ideal, però és la família i la persona cuidada qui escull. Aquest punt és important. Qui escull no és Qida, sinó vosaltres. En el 95% dels casos encertem a la primera recomanació.

 • Puc escollir la persona cuidadora?

 • Sí, sens dubte. Per nosaltres, aquest és un punt diferencial. Qida selecciona, la família escull. En el 95% dels casos, la primera elecció és la correcta.

Contractació i altres aspectes legals

 • Què inclou el pagament inicial del servei?

 • El pagament inicial del servei inclou:
  El Pla de Treball Individual (PTI), realitzat per la Referent Social. És un document on es resumeix la situació social i sanitària de la persona en situació de dependència i els serveis i requisits concrets necessaris que ha de realitzar i tenir la persona cuidadora. Aquest pla constitueix “la definició d'èxit”, és a dir, desenvolupa el pla de treball que se seguirà perquè el teu familiar estigui bé i amb qualitat de vida al domicili.
  La selecció de la persona cuidadora. Un equip de professionals dels RRHH realitzarà un procés de selecció exhaustiu per ajudar-te a trobar la persona cuidadora idònia i que s'ajusti a les vostres necessitats.
  Confecció del contracte laboral i alta a la Seguretat Social. Un equip de gestors externs s'encarregarà de confeccionar el contracte laboral de la persona cuidadora i la tramitació de l'alta a la Seguretat Social.

 • Què inclou el pagament mensual?

 • El pagament mensual inclou:
  El sou de la persona cuidadora, realitzat directament per part de la família (empleador/a). La família, entre el dia 20 i 25 de cada mes, rebrà la nòmina per poder procedir-ne al pagament. Les dues pagues extres estan prorratejades i, per tant, ja incloses a l'import de la nòmina mensual.
  El pagament de la Seguretat Social, domiciliat al compte de l'ocupador/a. La Seguretat Social carregarà limport a mes vençut i el darrer dia laborable del mes.
  La quota mensual de Qida, que inclou els següents conceptes:
  Seguiment social, expert, personalitzat i continuat de les vostres necessitats, dut a terme per una Referent Social experta.
  Assessorament i suport d'un gestor especialitzat en tots els aspectes administratius i laborals (p.ex. confecció de nòmines, actualitzacions al contracte laboral, etc.).
  Accés a productes i serveis de qualitat amb líders del sector amb condicions preferents (p.ex. ortopèdia, fisioteràpia, logopèdia i telemonitorització).
  Substitucions de persones cuidadores per vacances o baixes IT, d'acord amb les condicions contractuals.
  Coordinació sociosanitària proactiva entre el centre sociosanitari de referència i Qida per millorar i mantenir el benestar de la persona usuària.

 • Qui contracta la persona cuidadora?

 • El contracte laboral es durà a terme dins del Règim Especial d'Empleats de la Llar. Per tant, l'ocupador/ai responsable de la relació laboral és la família.

  El gestor extern elegit ha de fer tots els tràmits de Seguretat Social a nom de l'ocupador/a. Qida s'assegurarà d'assessorar-vos en tot moment.

  És important triar bé l'ocupador/a. Segons l'art. 49 de l'Estatut dels treballadors, si la causa d'extinció del contracte és la mort de l'ocupador/a, el treballador té dret a una indemnització equivalent a un mes de salari. Per això, en cas que el servei estigui destinat a un final de vida, recomanem que l'ocupador/a no sigui la persona usuària del servei i sigui un familiar.

 • Quin tipus de contracte es fa?

 • Dins del Règim Especial d'Empleats de la Llar hi ha dues opcions de contracte (només fins a març de 2022):

  -Contracte indefinit. Aquest inclou dos mesos de prova i durant aquest període es pot finalitzar el contracte sense haver de pagar cap indemnització. Un cop superat el període de prova, si l'ocupador/a (família) finalitza el contracte de treball, haurà de: concedir un preavís a la persona cuidadora de 7 dies (20 si l'antiguitat del contracte és superior a un any). L'ocupador/a podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent a aquests dies de salari; pagar una indemnització dun dia per mes treballat.
  - Contracte d'obra i servei (només fins al març del 2022 per canvi legislatiu). La durada daquest tipus de contractes podrà ser determinada o no. El període de prova en aquest tipus de contracte serà proporcional a la seva durada. Un cop superat el període de prova, si es finalitza la relació laboral, l'ocupador/a (família) haurà de pagar a la persona cuidadora una indemnització d'un dia per mes treballat.

  Per defecte, farem un contracte indefinit, ja que entenem que es tracta d'un servei de llarga durada, tret que ens comuniquis el contrari.

 • Quants dies de vacances disposa la persona cuidadora?

 • La persona cuidadora del servei té dret a 30 dies naturals de vacances per any, és a dir, genera 2,5 dies naturals de vacances per cada mes treballat.
  Si la persona cuidadora escull uns dies de vacances que la família pot cobrir, no hi haurà cap cost addicional.

  En cas que la família ho prefereixi, nosaltres ens encarregarem de buscar una persona substituta pels dies concrets de vacances sense cost de selecció addicional. Tot i així, ha de tenir en compte que haurà de pagar el salari de la persona substituta i la quota de la Seguretat Social. El salari correspondrà a la part equivalent de la persona substituta.

 • Què passa en cas de baixa de la persona cuidadora?

 • Des de Qida facilitarem un nou perfil de qualitat per cobrir les teves necessitats el més aviat possible i sense cost de selecció (condicions específiques detallades al contracte de servei).

  Si la baixa és deguda a accident laboral, la prestació del cuidador la pagarà l'INSS o la mútua associada. La família només pagarà la Seguretat Social de l'ocupador mentre duri la baixa.

  Si la baixa es deu a malaltia comuna o accident no laboral, la família només haurà de cobrir el 60% de la base diària de cotització durant els dies 4t a 8è, ambdós inclosos, així com la Seguretat Social de l'ocupador/a mentre duri la baixa .

 • Quines conseqüències pot suposar una persona cuidadora sense contracte?

 • Qida només treballa dins del marc legal. Les famílies han de contractar degudament les persones cuidadores i facilitar tots els tràmits necessaris.

  Les famílies són les responsables de fer els contractes amb les persones cuidadores. En cas de no fer-ho, les famílies s'exposen a unes sancions importants que oscil·len entre els 10.000€ i els 30.000€. També cal tenir en compte el risc d'accident domèstic del treballador/a i les denúncies posteriors.

  En cas que us trobeu en aquesta situació, Qida us pot ajudar. Contactar-nos.

Sobre Qida i equip

 • Quins valors defensa Qida?

 • Els valors que ens defineixen són:
  - Qualitat, primer. A Qida, fem les coses bé. Treballem com a equip per posar els interessos de les parts per endavant.
  - Ens preocupem. Ens involucrem. Sentim cada cas com si fos el primer o darrer. Cada cas és especial, únic.
  - Transparència i honestedat. Ens agrada dir que “fem la lletra petita, gran”. Ens agrada dir la veritat, sempre a l'inici. Ser honestos. Reconéixer els nostres errors.
  - Impacte social. Volem transformar el sector. Ens imaginem un món on les persones viuen amb qualitat de vida a casa i creiem que hem de canviar aspectes fonamentals al mercat perquè això sigui possible.

  Els nostres valors i creences es resumeixen al nostre Manifest, el document més important que ens guia en el dia a dia.

 • Quin és el segell de qualitat de Qida?

 • Qida va néixer el 2018 amb la visió d´oferir el servei d´atenció domiciliària de millor qualitat del món.

  Qida porta el segell de qualitat dels seus més de 150 professionals que treballen a les seus que té la companyia a cada autonomia i que treballen, cada dia, amb determinació per oferir el millor servei possible. Professionals del ram del Treball Social, la Teràpia Ocupacional, la Psicologia, la Fisioteràpia, la Infermeria, combinat amb l'equip comercial i tecnològic.

  Formalment, Qida està acreditada per tres governs autonòmics. És l'única empresa d'atenció domiciliària de l'Estat que en audita l'impacte social i compta amb un 98% de satisfacció de les famílies; fet que us ha portat a col·laborar amb les principals institucions públiques i privades de l'Estat Espanyol.

  Fins avui, hem realitzat més de 5.000.000 hores d'atenció, atenent les necessitats de més de 7.000 famílies i hem iniciat un nou servei de cura a domicili cada 30 minuts.

 • Per què triar Qida?

 • Qida es la entidad de atención domiciliaria líder en calidad en España, creada con la misión de conseguir la Triple M: “que Más personas vivan Más tiempo y con Más calidad de vida en casa”.

  Hay tres pilares detrás de la calidad:
  - Garantizar la calidad de los profesionales del cuidado seleccionados. Se realiza un proceso de selección liderado por psicólogos y profesionales de los Recursos Humanos que, juntos, cuentan con más de 200 años de experiencia. Este es superado solo por el 10% de las personas candidatas.
  - Un trato humano y personalizado. Qida es la única empresa del sector que cuenta con una Referente Social que acompaña y asesora a la persona cuidada y su familia en todo el proceso mediante un seguimiento continuado.
  - La tecnología. Qida aboga por una tecnología humana. Qida cuenta con un equipo interno que desarrolla el portal dirigido a familias, que permite realizar los trámites administrativos de manera automática y seguir la evolución de la persona cuidada siempre, y esto no lo vamos a cambiar, permitiendo hablar con su Referente Social cuando sea necesario.

  Este enfoque en la calidad ha posicionado a Qida como número 1 en el sector, con una nota media de 9,8/10 de satisfacción de familias y el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 (a través del Fondependencia), el Fondo Europeo de Inversiones, entre otros, y entidades como QuirónSalud, DKV o SegurCaixa Adeslas.

  Qida es una empresa acreditada por la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad del País Vasco.

 • En què es diferencia Qida?

 • Garanteix la qualitat dels professionals de la cura seleccionats. Es realitza un procés de selecció liderat per psicòlegs i professionals dels recursos humans que, junts, tenen més de 200 anys d'experiència. Aquest és superat només pel 10% de les persones candidates.
  - Un tracte humà i personalitzat. Qida és l'única empresa del sector que compta amb una Referent Social que acompanya i assessora la persona cuidada i la família en tot el procés mitjançant un seguiment continuat.
  – La tecnologia. Qida advoca per una tecnologia humana. Qida compta amb un equip intern que desenvolupa el portal adreçat a famílies, que permet realitzar els tràmits administratius de manera automàtica i seguir l'evolució de la persona cuidada sempre, i això no ho canviarem, permetent parlar amb el seu Referent Social quan sigui necessari .
  - Posar en valor la persona cuidadora. Creiem que per millorar la qualitat al sector és fonamental tenir cura del cuidador. Part de la nostra missió també és ajudar i defensar aquest important col·lectiu. Tenim un equip 100% dedicat a trobar el millor talent cuidador i posar en valor el col·lectiu.

 • Quin equip hi ha darrere de Qida?

 • Qida va ser fundada per Oriol Fuertes, MBA per London Business School, després de treballar 10 anys assessorant governs sanitaris i socials a diferents països del món, principalment europeus. Oriol és membre del Consell Assessor d'Atenció Integrada de la Generalitat de Catalunya i ha treballat assessorant diversos governs autonòmics de l'Estat Espanyol.

  Al costat d'Oriol, hi ha un equip directiu de primer nivell que, junts, compten amb més de 200 anys d'experiència al món sociosanitari, empresarial i de consultoria.

  Juntament amb més de 150 persones que conformen Qida, treballem dia a dia per oferir el millor servei possible d'atenció domiciliària a totes les famílies que confien en nosaltres.

Sol·licitar informació


contacta-con-qida-atención-domiciliaria-Qida-empresa

Truca'ns al
635 704 124

Estem disponibles 365 dies a l'any

✓ Dilluns a divendres de 8h a 20h
✓ Caps de setmana i festius de 9h a 18h

Explica'ns el teu cas i t'assessorarem sense compromís.

Deixa'ns les teves dades i et trucarem

Si prefereixes, truca'ns al 635 704 124

Truca'ns al
635 704 124