PRESENTACIÓ

  IMPACTE SOCIAL PER A CANVIAR EL MÓN

  Qida és una empresa d'impacte social, especialitzada en atenció domiciliària, que busca transformar el sector de la cura de les persones dependents en el seu domicili perquè visquin més temps, amb més benestar i més qualitat de vida a casa.

  La visió de Qida és fer sostenible el sistema sanitari i social a escala global ajudant a les persones en situació de dependència i/o cronicitat a viure més temps en el domicili amb major benestar. Aquesta visió se sustenta en una doble missió que ens guia cada dia. D'una banda, construir l'atenció domiciliària humana, experta i de base tecnològica de major qualitat del món. Per l'altre, construir l'estatus social del col·lectiu cuidador.

  Qida va néixer al març de 2018 a Sabadell (Barcelona) amb l'objectiu de ser molt més que una agència de selecció. El seu fundador, Oriol Fuertes, havia treballat més de 10 anys assessorant governs nacionals i regionals sobre com atendre els seus ciutadans/as en l'àmbit sanitari i social.

  Qida ha creat un nou model d'atenció per a les persones amb dependència, basat en la qualitat, un seguiment continuat i expert liderat per un equip pròxim i multidisciplinari, amb base tecnològica, que ens permet ser més humans.

  MIRANT AL FUTUR: TRES GRANS REPTES

  Un dels valors de Qida és que "Sempre és dia 1". Aquest valor significa que no podem perdre de vista els nostres orígens, la nostra humilitat, les ganes de millorar cada dia, l'atenció personalitzada i humana. I per sobre de tot, entendre que cada persona és única.

  Qida està en constant transformació per a buscar l'excel·lència en l'atenció a les persones a casa i posar en valor el paper del col·lectiu cuidador. En aquest sentit, en els pròxims anys ens hem marcat un pla molt ambiciós en tres grans línies.

  • La tecnologia: desenvolupar una aplicació per a famílies i per al sistema sanitari i social, per a crear un ecosistema connectat que posi la persona i les seves preferències en el centre. 
  • Atendre més persones en tot el territori nacional, amb la mateixa o més qualitat que el primer dia. 
  • Defensar millors condicions laborals i estatus social per al col·lectiu cuidador.

  El nostre objectiu és el benestar dels teus i de la teva família.

  CARTA DE SERVEIS

  CUIDADORS/ES PER HORES

  L'ajuda que necessites

  Des d'activitats bàsiques com preparar el dinar o tenir cura de la llar, fins a d'altres com fisioteràpia o logopèdia. Atenem totes les necessitats amb professionalitat. Des de 2 hores al dia, 5 dies a la setmana.

  CUIDADORS/ES INTERNS 24 HORES

  L'acompanyament continu i especialitzat d'una persona professional per al benestar del teu ser estimat.

  CURA DE PERSONES GRANS PER A CAPS DE SETMANA

    Cura de persones grans per a caps de setmana

  SERVEIS INTEGRALS AL DOMICILI

  Serveis addicionals a l'atenció domiciliària des de la comoditat de la llar.

  • Fisioteràpia: Fisioterapeutes experts en atenció a la dependència.
  • Logopèdia: Experts en neurologopèdia per al tractament de la parla, llenguatge i deglució per a persones grans o dependents.
  • Podologia: Assistència podològica completa per a millorar la qualitat de vida.
  •  de les persones grans i/o dependents.
  • Analítiques: Una solució per fer diagnòstics i analítiques sense sortir de casa.
  • Teleassistència: Cura pròxima i permanent gràcies a la teleassistència i a la telemonitorització
  •  per a la tranquil·litat de les famílies​.
  • Material ortopèdic: Compra i lloguer de material ortopèdic de la mà de Accedan i Bienestar Senior.
  • Accés a residència: T'oferim l'entrada a residència mitjançant l'assessorament del teu gestor del cas i dels nostres col·laboradors.
  • Finançament: Solucions a mida per finançar els serveis d'atenció domiciliària.

  EL NOSTRE COMPROMÍS DE QUALITAT

  Qida va néixer el 2018 amb la visió d'oferir el servei d'atenció  domiciliària de millor qualitat del món.

  Qida porta el segell de qualitat dels seus 150 professionals que treballen a les seus que té la companyia a cada autonomia i que treballen, cada dia, amb determinació per oferir el millor servei possible. Professionals del ram del Treball Social, Teràpia Ocupacional, Psicologia, Fisioteràpia, Infermeria, combinat amb l'equip comercial i tecnològic.

  Formalment, Qida està acreditada per tres governs autonòmics. És l'única empresa d'atenció domiciliària de l'Estat que audita l'impacte social i compta amb un 98% de satisfacció de les famílies; fet que l'ha portat a col·laborar amb amb les principals institucions públiques i privades de l'Estat espanyol..

  Fins avui, hem realitzat més de 4.000.000 d'hores en atenció, atenent les necessitats de més de 50.000 famílies i hem iniciat un nou servei de cura a domicili cada 30 minuts.

  Aquest enfocament en la qualitat ha posicionat a Qida com a número 1 al sector, amb una nota mitjana de 9,8/10 de satisfacció de famílies i el suport del Ministeri d'Afers Socials i Agenda 2030 (a través del Fondependència), el Fons Europeu d'Inversions, entre d'altres, i entitats com QuirónSalud, DKV o SegurCaixa Adeslas.

  Qida és l'entitat d'atenció domiciliària líder en qualitat a Espanya, creada amb la missió d'aconseguir la Triple M: ​​“Que Més persones visquin Més temps amb Més qualitat de vida a casa”.

  Hem potenciat i consolidat el treball en xarxa amb tots els agents implicats dels àmbits de salut i social en el territori català, un model de relació amb els professionals que identifiquen la necessitat, són referents del cas dins de la seva administració i realitzen el seguiment.

  Aquesta unió i integració ens ha permès establir sinergies molt positives, que aporten una qualitat excelsa en la intervenció amb les persones.

  En l’actualitat, ens coordinem i treballem amb més de 300 recursos sociosanitaris: Serveis Socials, Hospitals, Centres d’Atenció Primària, Fundacions, Entitats Tutelars, Centres Residencials i Centres de Dia.

  Els nostres compromisos vers la qualitat en la prestació del servei es basen en els següents tres pilars:

  • Garantir la qualitat dels/de les professionals de la cura seleccionats/des. Es realitza un procés de selecció liderat per psicòlegs i professionals dels Recursos Humans amb més de 200 anys d'experiència, que és superat només pel 10% dels candidats/es.
  • Un tracte humà i personalitzat. Qida és l'única empresa del sector que compta amb una Referent Social que acompanya i assessora la persona cuidada i la família en tot el procés. A diferència d'altres models del mercat, a Qida cada Referent Social només gestiona un màxim de 80 casos, podent dedicar temps de qualitat a cada família per fer un seguiment continuat.
  • La tecnologia. Qida aposta per una tecnologia humana. Qida compta amb un equip intern que desenvolupa un portal adreçat a famílies, que permet realitzar els tràmits administratius de manera automàticai seguir l'evolució de la persona cuidada sempre (i això no ho canviarem) permetent parlar amb el seu Referent Social quan calgui.

  DRETS I DEURES COM A USUARI

  DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

  •   Les persones usuàries tenen el dret de ser informades abans de l'inici de la prestació dels seus drets i obligacions i de les característiques i normativa del servei.  
  • A rebre el servei sense discriminació per raó de sexe, religió, ideologia o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
  • A la seva intimitat i a la confidencialitat de les dades conegudes, de manera que qualsevol informació obtinguda es mantingui sota secret professionall.
  • A rebre un tracte correcte i respectuós per part dels professionals que intervenen en el servei.
  • Al fet que es respecti el temps establert per al Servei d'Ajuda a Domicili i al fet que es compleixin les tasques, segons el pla de treball establert. 
  • Al fet que es respecti, en la mesura dels possibles, la continuïtat del personal assignat, excepte situacions de necessitat o ajustos organitzatius.
  • A presentar suggeriments, queixes i reclamacions.
  • A cessar en la utilització del servei per voluntat pròpia i a renunciar a les prestacions i serveis concedits.
  • A ser orientats cap als recursos alternatius que, en el seu cas, resultin necessaris.
  • La confidencialitat en la recollida i tractament de les seves dades.

  DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES I FAMÍLIES

  • Acceptar i complir les condicions que exigeix el servei.
  • Facilitar l'exercici de les tasques del personal que atén el servei, així com a posar a disposició els mitjans materials adequats per al desenvolupament d'aquestes.
  • Mantenir un tracte correcte i cordial amb les persones que presten el servei, respectant les seves competències professionals.
  • Responsabilitzar-se en el cost del servei establert inicialment.
  • Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal, familiar, social i econòmica que pogués donar lloc a la modificació del servei.
  • Comunicar amb suficient antelació qualsevol absència temporal del domicili que impedeixi la prestació del servei.
  • No exigir tasques o activitats no incloses en el Pla de Treball Individual.
  • Posar en coneixement del professional responsable del servei qualsevol anomalia o irregularitat que detecti en la prestació.

  COM INICIAR EL NOSTRE SERVEI

  Inici en 5 passos:

  1.     Sol·licita informació o truca'ns per telèfon

  2.     Entenem i analitzem el teu cas

  3.     Tries a la cuidadora més adequada

  4.     Ens encarreguem de tots els tràmits

  5.     Fem el seguiment continuat

  El procés habitual és d'entre 4 a 6 dies laborals des de l'acceptació del pressupost. No obstant això, oferim un procés d'urgència per a casos concrets que requereixin una resolució dins de les següents 24 hores laborals. En definitiva, sabem que la rapidesa és un dels factors principals per a les famílies i, per aquest motiu, ens adaptem al màxim possible per oferir una qualitat excel·lent en el menor temps possible.

  A més, a diferència de qualsevol empresa del sector, a Qida no es paga en el procés de confirmació del pressupost, sinó a la data acordada d'inici, una vegada Qida ha demostrat el valor aportat.

  CANAL DE SUGERENCIES O RECLAMACIONS

  Per a qualsevol queixa, reclamació o suggeriment es poden utilitzar els següents canals:

  Fulls de reclamació oficials a les nostres oficines

  Barcelona

  C/ Doctor Puig 33, 1º 2ª

  08202 Sabadell

  INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

  L'horari d'atenció al públic és de 8h a 20h de dilluns a diumenge.

  Telèfon: 635 55 63 77

  Correu electrònic: qida@qida.es