Referents Socials

Gestors del cas QIDA

A QIDA, el referent social té el rol de gestor de casos per a donar resposta a les necessitats de la persona cuidada i a la seva família


A partir d’una mirada holística, el referent social realitza una valoració integral de la persona, detectant les seves necessitats d’atenció i establint un pla de treball amb objectius definits i activitats planificades que es duran a terme en el seu domicili per part del/la cuidador/a.


Establim relacions de confiança i assegurem continuïtat durant tot el temps que oferim el servei del/la cuidador/a.

La proposta de valor de QIDA

Entendre

Volem conèixer les seves necessitats, valors, preferències i interessos.

Acompañar

Acompanyar

En aquells moments vitals en què requereixi la nostra ajuda, i que no se senti sol.

Connectar

Amb la seva història de vida, les seves relacions socials i el seu entorn.

Visió i Missió de Qida


La nostra visió és ajudar a les persones en situació de dependència i/o cronicitat avançada a viure Més temps, amb Millor salut i Més qualitat de vida a casa. 

A partir d’una atenció domiciliària humana, experta i tecnològica que aporta qualitat en les cures.

Reprodueix vídeo
ojos sistema salud a domicilio

Ser els ulls del sistema de salut en el domicili

manos sistema social a domicilio

Ser les mans del sistema de social en el domicili

atención integrada

Ser l'evidència de que és possible una atenció integrada

3 Beneficis que ofereix al Sector Públic i Social