Famílies

Una atenció personalitzada, experta i humana

Atenció domiciliària de qualitat per a persones amb dependencia

Treballem perquè més persones estiguin més temps amb més salut a casa

A través d’una doble missió: Primer, crear l’atenció domiciliària humana, experta i de base tecnològica de més qualitat del món. Segon, retornar l’estatus social al col·lectiu de cuidadors/es mitjançant formació i la creació d’una comunitat que ens uneix.

Una atenció centrada en les necessitats de les persones

Un model d'atenció diferencial

atención en menos de 48h

Atenció en menys de 48 hores

plan de trabajo individualizado

Pla de treball individualitzat adaptat a les seves necessitats

Seguiment personalitzat, expert i humà

Atenció integrada al domicili

Com funciona el nostre servei?

Entenem les seves necessitats, definim un servei personalitzat i donem resposta en menys de 48 hores.

Truqui o ompli el nostre formulari per a que el contactem i puguem entendre el detall de les seves necessitats.

El seu gestor/a del cas acudirà al domicili a entendre el detall del cas mitjançant un diagnòstic socio-sanitari i a definir els objectius a treballar.

Entrevisti a 2-3 profesionals experts/es de QIDA que encaixin amb les necessitats del servei.

El seu gestor/a del cas realitzarà un seguiment de l’estat dedl cas amb vostès, el seu Qider i el seu professional social o sanitari de referencia.


persona mayor

Conegui com està la persona cuidada en tot moment

Mitjançant el seguiment a través del referent social gestor de cas, la família podrà tenir coneixement en tot moment de l’estat del seu ésser estimat en el domicili i des de qualsevol punt. Estigui on estigui.

Més enllà d’una atenció domiciliària

QidaOtros
No paguis fins que no s'iniciï el serveiNo
Pla de treball individualitzat (PTI)No
Atenció en menys de 48 hores
Seguiment expert i humà per part d'un gestor del casNo
Coordinació amb el sistema de salut i socialNo
Atenció integrada (serveis complementaris a domicili)No
Pla de formació per als cuidadors/esNo
Comunitat de cuidadors/esNo
Empresa d'impacte socialNo
Solució tecnològica

Les nostres famílies ho diuen per nosaltres

Estem a la seva disposició els 7 dies de la setmana

Estem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte, pot contactar amb nosaltres trucant-nos al 93 012 95 13 o via WhatsApp