Salari d’una cuidadora interna al 2019 | Taula actualitzada del VII Conveni de Dependència.

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Salari legalitzat d’un/a professional que exerceix com cuidadora interna al domicili

El salari d’una cuidadora interna o d’un cuidador intern és de 900€ mensuals brutos (14 pagues) o 1050€ mensuals bruts (12 pagas) segons el SMI Salari Mínim Interprofessional.

L’Equip Social de QIDA Atenció Domiciliària considerem que els/les professionals que exerceixen com Cuidadors/es Interns/es amb els nostres familiars al domicili han de tenir un salari digne, adequat a les seves competències i a la dificultat del servei d’atenció a domicili. Així mateix, considerem que tot professional ha de tenir suport continuat durant tot el servei, és per tot això que l’equip social format per Treballadores Socials realitzem un Seguimient adaptat a la Persona i a la Etiología de la seva Malaltia. 

Nou VII Conveni Dependència | BOE Agència Estatal Butlletí de l’Estat.

Noves taules salarials del salari d’una cuidadora interna així com d’un cuidador intern

  • TAULA SALARIAL REEH – RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA LLAR 2018 | 2019:

A la Taula Salarial de treballadors i treballadores de la llar de 2018 | 2019 a Espanya s’ha produït un increment del 4%. Tan mateix, s’ha signat ja el VII conveni. La Taula salarial del VII Conveni ve determinada pel Salari Mínim Interprofessional que expliquem a continuació i que dicta doncs el salari d’una cuidadora interna o d’un cuidador intern.

  • SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL SMI | SALARI D’UNA CUIDADORA INTERNA:

A la Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat consta que el Salari Mínim Interprofessional del 2018 | 2019 és de 900€ mensuals bruts (14 pagues) o 1050€ mensuals bruts (12 pagues) per 40 hores treballades, sempre en última instància dependrà del que la familia pugui i vulgui assumir econòmicament i del que el o la professional estigui disposat/da a cobrar i sempre en relació a l’estat psicòlogic i físic de la persona gran beneficiària del servei. Aquí pots consultar més informació sobre el Règim Especial de Treballadors i Treballadores de la Llar.

Tan mateix, és aconsellable segons professionals especialitzats en Psicogeriatria, Psiquiatria i Psicología com Frederique Lucet de Baluchon Alzheimer® o la catedràtica Maria Ángeles Duran que aquesta remuneració sigui més alta del que ha estat sempre ja que mantenir-se en els 735,90€ com en els anys anteriors propicia el Síndrome del Treballador Cremat / Efecte Burnout i possibles mals tractes a les persones grans.

Revaloritzant la Professió | De Cuidadores Internas a Tècnics/ques Auxiliars de Vida

A QIDA considerem tres punts importants respecte la revalorització de la professió respecte el salari d’una cuidadora interna i d’un cuidador intern:

  • Responsabilitat del/la professional: creiem que els/les professionals que exerceixen com cuidadors o cuidadores internes tenen molta responsabilitat en primer lloc perque la seva principal funció és construir un vincle d’apego i confiança amb la persona gran beneficiària en el seu propi domicili per tal de ser reconeguts/des com una persona més de la familia i conseqüentment garantir la qualitat de vida de la persona gran però també la seva pròpia. Així mateix, un/a professional intern/a ha d’adaptar-se ràpidament als possibles canvis en les ABVD i AIVD (activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, respectivament) que succeeixen degut a la evolució de la possible malaltia que pateixi la persona gran i/o comorbilitat. Considerem doncs que aquesta responsabilitat ha de veure’s reconeguda en el salari.
  • Formació del/la professional: els/les professionals que exerceixen com cuidadors i cuidadores interns/es tenen formació Gerontologia i Cursos de Professionalitat, de fet, la gran majoria de vegades són professionals molt formats en Gerontologia – pel que no són gerocultors, sino gerontòlegs/gues. En altres ocasions, sí podem incluir-les baix la terminologia de gerocultor/a. En qualsevol dels casos, sempre és important donar suport al/la professional de manera complementària a la formació, ja que és important dotar d’eines als/les professionals, per tal de garantir que es sentin còmodes acompanyant a les persones grans en la seva vida diària i viceversa, que la persona gran es senti empoderada i ben cuidada. A més a més, les malaltia evolucionen pel que és imprescindible l’atenció a la persona sempre coneixent les conseqüències de les malalties per tal de focalitzar-nos en les habilitats preservades de la persona i no tant en les seves deficiències.
  • Capacitació i Acompanyament: en relació als dos punts anteriors, és imprescindible treballar de manera horitzontal amb el/la professional intern/a que treballa en el domicili directament amb la persona gran beneficiària, doncs és primordial per a evitar el Síndrome del Treballador Cremat i possibles tractes inadequats per negligència a causa del desconeixement respecte a la Persona i a les Malalties. A QIDA garantim el Servei amb el nostre Equip Social de Treballadores Socials, mitjançant la nostra metodologia de Seguiment Centrat en la Persona, basat en el Model Internacional de l’Atenció Integral i Centrada en la Persona.

Suport al Professional Cuidador/a Formal i Seguiment

Oriol Fuertes CEO de QIDA i Yolanda Pérez parlen sobre l’Impacte i la Metodologia de QIDA així com de la figura dels/les professionals que exerceixen com cuidadors/es interns/es de persones grans i el Suport de l’Equip Social.

Article relacionat: Selecció Exhaustiva de Professionals Sociosanitaris/es que exerceixen com Cuidadors/es Formals Interns/es.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email