Beneficis mutus de la relació entre joves i ancians | QIDA.

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Beneficis mutus de la relació entre joves i ancians.

Els beneficis mutus de la relació entre joves i ancians són la resolució, la relativització de problemes i la resiliència. Pueyo, Mataró, Jurado (2013) defensen que conforme més grans som, més capaços som de relativitzar les adversitats.  

“El terme <<ancià>> es considera un terme pejoratiu, afecta directament la dignitat, l’autoconcepte i l’autoestima’’. Pàmies (2019).

La relació amb un jove: avantatges per a la persona gran.

En primer lloc les principals avantatges per a la persona gran són l’enfrontament a la soledat i la prevenció del deteriorament cognitiu. Investigadors han demostrat que és estadísticament significatiu, a més a més la solitud té una correlació directament proporcional amb el deteriorament o generalment conegut com a ‘demències’.

Habilitats afavorides | Dignitat i Ètica.

Els principals beneficis de les relacions intergeneracionals per a tots dos són la millora de la nostra Memòria de Treball, Memòria Anterògrada i Reserva Cognitiva. Així doncs, la relació entre joves i ancians facilita en nosaltres noves oportunitats de creixement personal.

Amb independència de l’edat, les malalties, l’estat cognitiu o el grau de discapacitat o dependència les persones grans són posseïdores de dignitat. Per tant, han de ser tractades amb la mateixa consideració i respecte que els altres.” Martínez (2013).

Solucionem la Soledat: perquè la soledat mata.

En primer lloc, que la solitud mata més que l’obesitat ha estat demostrat estadísticament per Julianne Holt i Timothy Smith de la Universitat de Brigham Young (Utah, EUA).

La relació entre persones grans i joves afavoreix directament les situacions de soledat, conseqüentment promou l’estimulació cognitiva (sobretot si les persones grans i els joves parlen diferents dialectes o fins i tot idiomes).

Actualment a Espanya comptem amb la Fundació Amics de la Gent (Amics de la Gent Gran | Petits Frères des Pauvres), que precisament lluita contra la soledat per tant tenim eines per trobar solucions.

o Prevenim el deteriorament cognitiu: l’acumulació de plaques senils.

Per començar, l’acumulació de plaques senils (β-amiloide i cabdells neurofibril·lars) és molt comú i freqüent en el procés d’envelliment si tenim un envelliment no productiu. La Neurocientífica Lisa Genova defensa a TEDx que les relacions intergeneracionals i els nous aprenentatges prevenen aquesta acumulació causant del deteriorament cognitiu.

o Ciutats Amigables: diversitat de persones grans.

“La Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran és un projecte promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) destinat a crear entorns i serveis que promoguin i facilitin un envelliment actiu i saludable.”

Avantatges per als joves.

Afortunadament els avantatges per als joves són la millora en la resolució de problemes i l’augment de la resiliència. Paradoxalment, com més grans som més capaços som de relativitzar els problemes; el sofriment ens fa resilients.

o Millorem la Resolució de Problemes.

La relació amb els nostres propis pares i/o avis o fins i tot altres personas grans a qui cuidem o acompanyem voluntàriament ens ajuda a ser més resolutius davant els problemes perquè la gent gran són generalment grans instructors.

o Augmentem la nostra Resiliència.

Augmentem la nostra resiliència perquè aprenem a relativitzar els nostres problemes tendint a trobar solucions. Però ¿Què és la resiliència? És l’habilitat de superar les adversitats; es diu que quants més problemes tenim i més en superem, més resilients som.

Però ¿de què puc parlar amb la meva àvia?

Freqüentment tendim a no saber de què parlar amb la nostra àvia o avi, fins i tot amb els nostres pares si són més grans. I és que tot passa per escoltar, per l’escolta activa. Un cop escoltem quines inquietuds té podrem saber què respondre i entaular una conversa.

Així mateix, identificarem probablement habilitats que podrem treballar conjuntament amb estimulació cognitiva i sensorial; perquè l’estimulació no és només per a la gent gran.

o Activitats per a néts i avis.  

La relació entre joves i gent gran ens fa pensar en activitats per a néts i avis perquè el més comú és que els avis es facin càrrec dels seus néts mentre poden perquè les pròpies famílies ho necessitem (conegut com el ‘Fenomen avis i esclaus’ explicat per la Associació SIENA). Consulta aquí una activitat recomanable entre avis i néts.

Edadisme: maltractament a les persones grans.

La relació entre joves i gent gran, és a dir entre persones d’entre 20-40 anys i persones més grans de 55 anys implica sovint edadismos, prejudicis i diferències d’opinion. I és que pot evocar en mal tracte, en maltractaments subtils i negligències.

o Edadisme ¿què és?

L’edadisme és la discriminació per edat i es considera un mal tracte. Actulament hi ha edadismes però també microedadismes com ara: ‘jo ja tinc una edat’, ‘és massa vell per a fer això’, ‘la gent gran és avorrida’; i un llarg etcètera.

Es per això que hem de cuidar l’actitud amb la que ens dirigim a les persones grans per a garantir un bon tracte digne i ètic.  

Recomanem: La nova Formació per a cuidadors de persones en situació de dependència 5ª Edició de la SEGG Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Inscriu-te gratuïtament, amb la superació de l’examen aconseguiràs l’acreditació formativa de la SEGG.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email