Preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 | Revalortizant la Professió | QIDA

Preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 | Augmenta el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

El Gobern d’Espanya accepta l’augment del SMI. El preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 és de 900€ mensuals bruts 14 pagues o 1050€ mensuals bruts 12 pagues. Clica aq si vols saber el preu per hores. I aquí per saber com donar d’alta a la TGSS.

Preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 | Contractació.

El preu d’una cuidadora de gent gran és a partir de 6,1€/hora bruts a QIDA Atenció Domiciliària: contemplant sempre quines són les necessitats de la Persona Gran amb un Equip de Treballadores Socials que identifica quien és el Perfil Professional idoni per a atendre a la Persona gran en situació de vulnerabilitat al seu domicili.

És important comprendre que el salari així com la cotització venen dictaminats pel BOE Butlletí Oficial de l’Estat però a més a més, a QIDA considerem que els/les Professionals que exerceixen com cuidadors/es requereixen un salari digne – per la responsabilitat que tenen, perque la professió ho requereix i perque del contrari pot aflorar el Síndrome del Treballador Cremat (Síndrome del Trabajador Quemado); en els propers apartats detallem totes les qüestions relacionades amb aquest tema tant delicat.

Article relacionat (lectura en castellà): Los Argonautas | Cuidadores quemados e ineficientes: cómo tratarles y qué hacer para evitar malos tratos por negligencia.

El preu d’una cuidadora de gent gran depèn del servei | Tarifes.

Per a saber quant costa una ‘cuidadora de gent gran’ el primer que hem de tenir en compte són les hores de servei que necessitem. Consultant a l’Assessor Familiar o Treballadora Social de QIDA podràs saber quant costa i quin tipus de Professional Sociosanitari pot adequar-se millor a les vostres necessitats; perquè existeixen diferents perfils que a continuació detallem.

Professional cuidador o cuidadora per Hores.

Per a disposar de l’ajuda d’un Professional Sociosanitari per hores es realitza en primer lloc la Selecció del Professional en relació a la necessitat de la Persona Gran. L’Assessor Familiar i la Treballadora Social s’encarreguen d’identificar aquests necessitats conversant amb els familiars de referència de la persona que requereix l’atenció.

A QIDA som especialistes en empoderar a la persona gran, facilitar la seva funcionalitat i acompanyar-la en les ABVD i AIVD Activitats Bàsiques i Instrumentals de la Vida Diària respectivament. A més a més, no només ens centrem en les persones que pateixen la Malaltia d’Alzheimer sinó que també donem suport a persones que pateixen Esclerosi Lateral Amiotròfica i un llarg etcètera de Malalties Neurocognitives vinculades a l’Envelliment; perque comptem amb un Equip Social que vetlla pel benestar de les persones a través de l’Atenció Centrada en la Persona.

¿Necessites més informació sobre el ‘preu per hora d’una cuidadora de gent gran’ o el ‘preu d’un cuidador de nit a l’hospital’?  

Pregunta directament al nostre Assessor Familiar (+34) 93 012 95 13.

o Professional cuidador o cuidadora Intern/a.

Sovint requerim l’ajuda d’una persona que estigui 24 hores disponible per a acompanyar i supervisar a la persona gran, és per això que existeix el Servei de Professionals que exerceixen com cuidadors i cuidadores formals i interns/es.

Article relacionat: Salari d’una cuidadora interna al 2019.

o Com calculem el preu d’una cuidadora de gent gran. 

En primer lloc, com expliquem en articles anteriors considerem que el terme ‘cuidadora de gent gran’ no fa justícia ni als/les Professionals ni a les Persones Grans perquè ni un Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria és simplement un cuidador/a ni una Persona Gran és simplement gent gran; pensem que és terminologia pejorativa.

Ara bé, a QIDA calculem el preu d’un/a Professional auxiliar a domicili segons estipula el Butlletí Oficial de l’Estat i el Conveni Col·lectiu Vigent (actualment el VII Conveni de Dependència), sempre vetllant pel salari digne perquè si els/les nostres professionals es senten reconeguts el servei a les Persones Grans és de millor qualitat.

Actualment s’estan produint canvis pel que fa al Conveni de Dependència, s’està negociant el Vuitè Conveni de Dependència (VIII Octavo Convenio de Dependencia) pel que és probable que properament hi hagi canvis en els Salaris i Cotitzacions respecte el ‘preu d’una cuidadora de gent gran’.

o De ‘preu d’una cuidadora de gent gran’ a ‘Salari Digne dels/les Professionals Sociosanitaris que cuiden Persones Grans’. 

Com justifiquem en el punt anterior ‘cuidadora de gent gran’ és una terminologia no adequada per a referir-nos a tot el col·lectiu de Professionals Sociosanitaris especialitzats en Geriatria i Gerontologia dedicats a l’Empoderament de les Persones Grans. De fet, considerem que no es tracta només de cuidador sinó de:

  • Escoltar Activament: Validant pensaments, emocions i sentiments; fomentant la conversa i la producció de la parla.
  • Empoderar: facilitar la participació de la persona en les ABVD i AIVD Activitats Bàsiques i Instrumentals de la Vida Diària respectivament basant-nos en les habilitats relativament preservades de la persona – en tot allò que encara pot fer.
  • Facilitar la seva Funcionalitat: a partir dels punts anteriors i amb tècniques apreses de la Geriatria i la Gerontologia promovem que la persona pugui seguir sent el màxim funcional i autònoma possible al seu propi domicili.

o Contractació, Substitucions i Seguiment Social. 

A QIDA ens encarreguem de Gestionar la Contractació del Professional aicí com d’assesorar-te legalment, assumim les Substitucions per vacances i/o dies propis i realitzem un Seguiment Social de suport familiar i al professional gràcies a l’Assessor Familiar, a l’Equip de Treball Social i a la Responsable de RRHH Recursos Humans.

Requisits mínims d’un/a Professional Sociosanitari que exerceix com cuidador o cuidadora:  ‘Gerocultores’ i ‘Gerontòlegs’.

  • Formació: TCAE Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria, TAPSD Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència, Tècnic/a Integrador/a Social, Certificats de Professionalitat en Geriatria i Gerontologia.
  • Experiència: mínima de dos anys amb persones en situació de dependència i vulnerabilitat amb malalties vinculades al procés d’envelliment – mobilitzacions, administració del medicament, administració de la ingesta, higiènes, etcètera.
  • Vocació Social: habilitats socials en escolta activa, empoderament i empatia.
  • Referències: seleccionem professionals amb referències laborals anteriors i ens assegurem de la seva vida laboral precedent en el moment de l’entrevista. Per a nosaltres és molt important que els/les professionals tinguin experiència anterior amb persones en situació de dependència. 

Descobreix el nostre Procés de Selecció Exhaustiu i la nostra Metodologia de Seguiment Social.  

Per a garantir el benestar de les persones grans al seu domicili a QIDA comptem amb un Equip Social format per Treballadores Socials que seleccionen tots/es els/les professionals sociosanitaris/es que treballen amb nosaltres mitjançant una entrevista semi-estructurada pensada exclusivament per a cribar de la millor manera possible la vocació social dels professionals. Però no només això, sinó que el nostre Equip realitza un Seguiment Social d’acord amb les necessitats de la Persona Gran que serveix per a donar suport en tot moment a la Familia però també al professional.

Consulta pressupost i resol dubtes amb el nostre ✅Assessor Familiar.

Moltes vegades no saps quin servei serà el millor, si per hores o intern, és per això que el nostre Assessor Familiar pot informar-te sobre totes les possibilitats trucant al (+34) 93 012 95 13.

Recomanem: La nova Formació per a cuidadors de persones en situació de dependència 5ª Edició de la SEGG Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Inscriu-te gratuïtament aquí, amb la superació de l’examen aconseguiràs l’acreditació formativa de la SEGG.

Autora:

Sandra Pàmies – Psicòloga i Gerontòloga Social Col·laboradora a QIDA / Responsable espanyola del Projecte Europeu Saber Ser Cuidador. Professora del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència / IOC / Generalitat de Catalunya. Docent associada a Neurama Revista Electrónica de Psicogerontología – versió francesa – del ‘Curso de Manejo de Comportamientos Difíciles en la Enfermedad de Alzheimer‘.

Contacte: sandra.pamies@qida.es

preu d'una cuidadora de gent gran

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email