Preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 | Revalortizant la Professió | QIDA

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 | Augmenta el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

El Gobern d’Espanya accepta l’augment del SMI. El preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 és de 900€ mensuals bruts 14 pagues o 1050€ mensuals bruts 12 pagues.

Preu d’una cuidadora de gent gran al 2019 | Contractació.

El preu que a Qida recomana a les families Qida, per a un/a cuidador/a d’avis és a partir de 6,1€/hora bruts. Contemplant sempre quines són les necessitats de la Persona Gran amb un Equip de Treballadores Socials que identifica quien és el Perfil Professional idoni per a atendre a la Persona gran en situació de vulnerabilitat al seu domicili.

És important comprendre que el salari així com la cotització venen dictaminats pel BOE Butlletí Oficial de l’Estat però a més a més, a QIDA considerem que els/les Professionals que exerceixen com cuidadors/es requereixen un salari digne, per això Qida recomana a les familis un salari superior al SMI – per a la responsabilitat que tenen, perquè la professió ho requereix i perque del contrari pot aflorar el Síndrome del Treballador Cremat (Síndrome del Trabajador Quemado); en els propers apartats detallem totes les qüestions relacionades amb aquest tema tant delicat.

El preu d’una cuidadora de gent gran depèn del servei | Tarifes.

Per a saber quant costa una ‘cuidadora de gent gran’ el primer que hem de tenir en compte són les hores de servei que necessitem. Consultant a l’Assessor Familiar o Treballadora Social de QIDA podràs saber el preu que desde Qida recomanem a les famílies Qida pagar al seu cuidador/a escullit (sempre respectant la legalitat). També podrà saber quin tipus de Profesional Sociosanitari pot adecuar-se millor a les seves necessitats.

Professional cuidador o cuidadora per Hores.

Per a disposar de l’ajuda d’un Professional Sociosanitari per hores es realitza en primer lloc la Selecció del Professional en relació a la necessitat de la Persona Gran. L’Assessor Familiar i la Treballadora Social s’encarreguen d’identificar aquests necessitats conversant amb els familiars de referència de la persona que requereix l’atenció.

A QIDA som especialistes en empoderar a la persona gran, facilitar la seva funcionalitat i acompanyar-la en les ABVD i AIVD Activitats Bàsiques i Instrumentals de la Vida Diària respectivament. A més a més, no només ens centrem en les persones que pateixen la Malaltia d’Alzheimer sinó que també donem suport a persones que pateixen Esclerosi Lateral Amiotròfica i un llarg etcètera de Malalties Neurocognitives vinculades a l’Envelliment; perque comptem amb un Equip Social que vetlla pel benestar de les persones a través de l’Atenció Centrada en la Persona.

¿Necessites més informació sobre el ‘preu per hora d’una cuidadora de gent gran’ o el ‘preu d’un cuidador de nit a l’hospital’?  

Pregunta directament al nostre Assessor Familiar (+34) 93 012 95 13.

Professional cuidador o cuidadora Intern/a.

Sovint requerim l’ajuda d’una persona que estigui 24 hores disponible per a acompanyar i supervisar a la persona gran, és per això que existeix el Servei de Professionals que exerceixen com cuidadors i cuidadores formals i interns/es.

Article relacionat: Salari d’una cuidadora interna al 2019.

Com calculem el preu que recomanem desde Qida a les famílies que volen seleccionar a un/a cuidador/a d’avis

En primer lloc, com expliquem en articles anteriors considerem que el terme ‘cuidadora de gent gran’ no fa justícia ni als/les Professionals ni a les Persones Grans perquè ni un Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria és simplement un cuidador/a ni una Persona Gran és simplement gent gran; pensem que és terminologia pejorativa.

Ara bé, a QIDA calculem el preu recomanat d’un/a Profesionakl auxiliar a domicili segons estipula el boletín Oficial del Estado i el Convenio Colectivo Vigente (actualment el VII Conveni de Dependència), sempre vetllant pel salari digne perquè si els/les nostres professionals es senten reconeguts el servei a les Persones Grans és de millor qualitat.

De ‘preu d’una cuidadora de gent gran’ a ‘Salari Digne dels/les Professionals Sociosanitaris que cuiden Persones Grans’. 

Com justifiquem en el punt anterior ‘cuidadora de gent gran’ és una terminologia no adequada per a referir-nos a tot el col·lectiu de Professionals Sociosanitaris especialitzats en Geriatria i Gerontologia dedicats a l’Empoderament de les Persones Grans. De fet, considerem que no es tracta només de cuidador sinó de:

  • Escoltar Activament: Validant pensaments, emocions i sentiments; fomentant la conversa i la producció de la parla.
  • Empoderar: facilitar la participació de la persona en les ABVD i AIVD Activitats Bàsiques i Instrumentals de la Vida Diària respectivament basant-nos en les habilitats relativament preservades de la persona – en tot allò que encara pot fer.
  • Facilitar la seva Funcionalitat: a partir dels punts anteriors i amb tècniques apreses de la Geriatria i la Gerontologia promovem que la persona pugui seguir sent el màxim funcional i autònoma possible al seu propi domicili.

Contractació, Substitucions i Seguiment Social. 

Qida asesorem legalment a les famílies i juntament amb el gestor extern de la família Qida ens encarreguem de gestionar la Contractació del Profesional. També oferim cuidadors/es que poden seleccionar la familia Qida per a subsitucions per vacances i/o dies propis del seu cuidador/a. I, per últim, també ralitzem un Seguiment Social de soport al familiar gracies al Assessor Familiar i al Equip de Treball Social.

Requisits mínims d’un/a Professional Sociosanitari que exerceix com cuidador o cuidadora:  ‘Gerocultores’ i ‘Gerontòlegs’.

  • Formació: TCAE Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria, TAPSD Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència, Tècnic/a Integrador/a Social, Certificats de Professionalitat en Geriatria i Gerontologia.
  • Experiència: mínima de dos anys amb persones en situació de dependència i vulnerabilitat amb malalties vinculades al procés d’envelliment – mobilitzacions, administració del medicament, administració de la ingesta, higiènes, etcètera.
  • Vocació Social: habilitats socials en escolta activa, empoderament i empatia.
  • Referències: seleccionem professionals amb referències laborals anteriors i ens assegurem de la seva vida laboral precedent en el moment de l’entrevista. Per a nosaltres és molt important que els/les professionals tinguin experiència anterior amb persones en situació de dependència. 

Conoce nuestro proceso de Pre-Selección Exhaustivo  

Per garantir el benestar de les persones grans en el seu domicili a QIDA comptem amb un Equip Social format per treballadores socials que seleccionen tots / es els / les professionals sociosanitaris / es que treballen amb nosaltres mitjançant una entrevista semi estructurada pensada exclusivament per a garbellar de la millor manera possible la vocació social d’aquests professionals. Però no només això, sinó que el nostre Equip realitza un Seguiment Social d’acord a les necessitats de la Persona gran que serveix per donar suport en tot moment a la família.

Consulta pressupost recomanat per Qida i resol dubtes amb el nostre ✅Assessor Familiar.

Moltes vegades no saps quin servei serà el millor, si per hores o intern, és per això que el nostre Assessor Familiar pot informar-te sobre totes les possibilitats trucant al (+34) 93 012 95 13.

Recomanem: La nova Formació per a cuidadors de persones en situació de dependència 5ª Edició de la SEGG Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Inscriu-te gratuïtament, amb la superació de l’examen aconseguiràs l’acreditació formativa de la SEGG.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email