Insuficiència cardíaca: què és, causes i tractament | QIDA.

Insuficiència cardíaca: què és, causes i tractament.

¿Què és la insuficiència cardíaca (IC)?

La insuficiència cardíaca és una deficiència del funcionament del cor. Generalment coexisteix amb la insuficiència respiratòria, és per això que freqüentment parlem d’insuficiència cardiorespiratòria. I és la primera causa d’ingrés hospitalari.

o ¿Quina és la causa d’insuficiència cardíaca?

La causa de la IC és múltiple. Segons el Doctor cardiòleg Javier Segòvia de la Societat Espanyola del Cor les principals causes de la IC són la hipertensió arterial, la malaltia coronària (accidents cerebrals vasculars, angines de pit, etc.), malalties de vàlvules i malalties de miocardi.

A més a més, la IC és en molts casos crònica. En conseqüència implica que ens autoconeixem i auto-observem la nostra evolució, ens informem sobre l’etiologia de les malalties i sol·licitem estratègies de bones pràctiques a professionals especialitzats, és a dir, a Metges Cardiòlegs.

o ¿Què és un electrocardiograma anormal?

L’electrocardiograma anormal, comunament conegut com electrocardiograma alterat per nervis és un examen indolor que serveix per avaluar el funcionament del cor registrant els impulsos del mateix mitjançant un patró específic d’impulsos elèctrics.

Per començar un electrocardiograma alterat vol dir que patim desequilibris químics o electrolítics en el cos, que hi ha evidència de malaltia a l’artèria coronària. Per tant s’haurà d’avaluar a llarg termini i investigar amb profunditat el problema subjacent.

o Insuficiència Cardiorespiratoria i Degeneració Vascular.

En primer lloc  la IC implica un deficient funcionament de l’aparell respiratori per tant tendim a dir insuficiència cardiorespiratòria en lloc de només cardíaca.

En segon lloc aquesta insuficiència coexisteix freqüentment amb la degeneració vascular que comportarà una probable neurodegeneració o malaltia neurocognitiva; una probable acumulació de plaques senils.

o Degeneració Vascular i Malaltia d’Alzheimer:  Enfermedad de Alzheimer: distinció.

En primer lloc cal recordar que la demencia senil no existeix és per això que és preferible utilitzar el terme ‘malaltia neurocognitiva’ o ‘degeneració’.

En segon llocs segons Jurado, Mataró, Pueyo (2013) la degeneració o deteriorament cognitiu vascular és un trastorn heterogeni que pot derivar de factors de risc vascular com la hipertensió arterial o la insuficiència cardiorespiratòria.

Desafortunadament aquests factors poden produir una malaltia de petit vas, que es manifestarà com infarts llacunars o com lesions de la substància blanca (hiperintensitats de la substància blanca o leucoaraiosi).

El deteriorament cognitiu vascular també pot ser degut a infarts de gran vas, a diferents tipus d’hemorràgies i a sindromes d’hipoperfusió, que inclouen l’aturada cardíaca i la hipotensió postura.

La degeneració vascular implica una probable degeneració cognitiva vascular i és que en aquesta pot ser latent una acumulació de β-amiloide i / o el comunament conegut com plaques senils.

Tanmateix, això no vol dir que la degeneració vascular evoqui en la Malaltia d’Alzheimer perquè la seva etiologia és clarament diferent i requereix un diagnòstic diferencial realitzat per un/a Metge Neuròleg/a i Neuropsicòleg/a.

o Com prevenir la degeneració vascular causada per la insuficiència cardíaca.

Per a començar són molts els factors que intervenen en el desenvolupament de la degeneració vascular així com en la insuficiència cardíaca, és per això que com a mínim recomanem realitzar a casa exercicis bàsics i rutinaris per a prevenir la insuficiència cardíaca i preservar la nostra funcionalitat cardiorespiratòria.

Així mateix és imprescindible seguir les directrius d’un/a Metge Cardiòleg/a.

Insuficiència cardíaca temps de vida:

Segons el Doctor Javier Segovia al voltant d’un 15% de les persones diagnosticades amb insuficiència cardíaca poden morir en el primer any i, al voltant d’un 50% als 5 anys.

Símptomes i Tractament.

Per començar hem d’entendre la diferència entre Signe i Símptoma: un signe és una manifestació objectivable, que evidencia l’expressió d’una malaltia mentre que un símptoma és una expressió subjectiva, una dolència percebuda per la persona que pateix la malaltia.

Segons el doctor cardiòleg Javier Segovia el tractament és freqüentment determinat per Inhibidors de l’ECA, Benzodiazepines, Beta bloquejadors i bloquejadors dels canals de calci, Diürètics i Digoxina.

o Simptomes típics de la insuficiència cardíaca.

 • Disnea / Disnea paroxística nocturna.
 • Ortopnea.
 • Fatiga / Cansament.
 • Edemes.

o Signes específics de la insuficiènca cardíaca.

 • Presió venosa augmentada (vena jugular).
 • Refluxe hepatojugular.
 • Buf cardíac.

o Insuficiència cardíaca descompensada.

La insuficiència cardíaca descompensada s’inicia amb episodis de descompensació renal, de pes, de tos irritativa i de sensació d’ofec, entre molts altres i que són factors precipitants de descompensació; és per aquest motiu que la denomina ‘descompensada’.

o Insuficiència cardíaca sistòlica i diastòlica.

Diferencia entre sistòlica i diastòlica:

La sistòlica fa referència a la pressió sistòlica, és a dir, a la pressió màxima que exerceix el cor quan batega mentre que la pressió diastòlica fa referència al nombre inferior, és a dir a la quantitat de pressió que hi ha a les artèries entre un batec i un altre. És per això que la pressió diferencial és la diferència numèrica entre ambdues.

Insuficiència cardíaca esquerra i congestiva.

Segons el Doctor cardiòleg Javier Segovia (2004) ‘la insuficiència cardíaca esquerra i congestiva es refereix als quadres en els quals la presentació clínica es deu sobretot a la congestió del territori venós pulmonar (insuficiència cardíaca esquerra) o sistèmica (insuficiència cardíaca dreta) .

o Simptomes dominants en la insuficiència cardíaca esquerra.

 • Disnea progressiva.
 • Orotopnea.
 • Tos de decúbit.
 • Disnea paroxística nocturna.

o Símptomes dominants en la insuficiència cardíaca dreta.

 • Ingurgitació jugular.
 • Hepatomegalia.
 • Ascitis.
 • Edemes.

Recomanem: Anar immediatament al metge i sol·licitar un ECG Electrocardiograma si existen dificultats respiratòries bronquials o pulmonars. En l’edat avançada són habituals els problemes cardiorespiratoris.

Autora:

Sandra Pàmies – Psicòloga i Gerontòloga Social Col·laboradora a QIDA / Responsable espanyola del Projecte Europeu Saber Ser Cuidador. Professora del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència / IOC / Generalitat de Catalunya. Docent associada a Neurama Revista Electrónica de Psicogerontología – versió francesa – del ‘Curso de Manejo de Comportamientos Difíciles en la Enfermedad de Alzheimer‘.

Contacte: hola@qida.es

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email