Exercicis que puc fer a casa

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

L’exercici físic ens ajuda a mantenir un bon estat de salut, no només física sinó també cognitiva. És per això que encara que no puguem sortir a exercitar-nos al carrer o anar al gimnàs, podem realitzar uns exercicis senzills a casa que ens ajudin en aquest manteniment de la salut i prevenció de malalties. Cal tenir sempre present que per davant de la quantitat està la qualitat. És millor realitzar poques vegades els exercicis però fer-ho bé que no pas fer-los moltes vegades amb menys atenció, així com espaiar-los en diferents moments al llarg del dia en lloc de concentrar-los tots en el mateix moment.

Exercicis cervicals: els exercicis cervicals s’han de realitzar poc a poc i mirant de no marejar-nos.
• Mirar a banda i banda: girem el cap a l’esquerra com si volguéssim mirar si ve algun cotxe, tornem a centrar la mirada endavant, girem el cap a la dreta i tornem al centre.
• Barbeta al pit, barbeta al sostre: inclinem el cap endavant fins on puguem o fins que la barbeta ens toqui el pit i inclinem el cap endarrere per a fer que la barbeta apunti tant amunt com ens sigui possible
• D’orella a orella: inclinem el cap cap a la dreta com si volguéssim que l’orella dreta ens toqués l’espatlla dreta, tornem al centre i anem cap a l’esquerra per apropar l’orella esquerra a l’espatlla esquerra.

Exercicis de braços: cal anar amb compte per no realitzar moviments massa sobtats ni extrems.
– Estirem els braços endavant com si volguéssim agafar alguna cosa amb totes dues mans i d’allà els pugem tots dos en direcció del sostre, els baixem fent el mateix recorregut a la inversa però sense parar.
– Obrim els braços als costats com si fossin unes ales i d’allà seguim pujant intentant que s’ajuntin les mans per damunt del nostre cap, tornem pel mateix recorregut sense parar.
– Ajunto les mans davant del pit, estiro els braços sense que se separin i torno al punt inicial
– Obrir i tancar les mans
– Moure els dits de les mans, un a un.

Exercicis de cames: aquests exercicis s’han de realitzar asseguts
– Genolls amunt: estant assegut aixequem un i altre genoll de terra de manera alternada.
– Genolls estirats: estant asseguts estirem una i altra cama alternativament, de manera que el peu no toqui a terra.
Punta taló: amb tota la superfície del peu ben recolzada, comencem a fer moviments de punta i taló de manera alternada amb l’altre peu o a la vegada si ho desitgem.

Amb aquests simples exercicis podem mantenir una certa mobilitat del cos, de salut física i cognitiva i mantenir algunes malalties a ratlla, cal, però, tenir sempre present les limitacions de cada persona i consultar a una persona professional que ens pugui assessorar en cas de dubte abans de realitzar aquests exercicis.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email