Esclerosi Lateral Amiotròfica amb ‘demència’ i sense ‘demència’: coneixement i bones pràctiques.

Les persones que pateixen Esclerosi Lateral Amiotròfica poden patir la Variant Conductual (vc) de Degeneració Fronto Temporal així com la ‘Demència’ semàntica i Afasia Progressiva no fluent.

?La Demencia Senil no existeix. Llegeix més, aqui.

?Hem de tenir en compte que els trastorns psiquiàtrics com la depressió i l’esquizofrènia comparteixen molts dels símptomes amb la (vc) de demència fronto temporal en pacients amb esclerosi lateral amiotròfica.

L’Esclerosi Lateral Amiotròfica no és només perdre la movilitat. Hem de coneixer molt bé la causa i l’etiologia de la malaltia per a saber cuidar i saber-nos cuidar.

Artícle relacionat: Degeneració Lobar Fronto Temporal – actuació i bones pràctiques.

Esclerosi Lateral Amiotròfica amb ‘demència’ | Variant Conductual de Demència Fronto Temporal (vcDFT).

Tant la vcDFT com la Malaltia d’Alzheimer produeixen un quadre demencial progressiu que pot incloure:

  • disfunció executiva: pensament, memòria (en totes les seves tipologies), retenció de la informació i consolidació;
  • canvis de comportament: canvis en la conducta social i personal.

El síndrome progressa afectant a tota l’esfera social, professional i familiar degut a la despreocupació dels pacients pels altres, la transgressió de les regles socials (tot i coneixent-les) i una gran apatia respecte als objectius i prioritats prèvies.

Metàfora del Cotxe: és com si s’hagués trencat tant el pedal d’acceleració (motivació) com els frens (inhibició conductual). S’ha suggerit que la cvDFT pot subdividir-se en la variant apàtica i la desinhibida depenent de la presentació inicial, pero aquests símptomes amb frequüència coexisteixen.

Donat que les persones que pateixen Esclerosi Lateral Amiotròfica amb ‘demència’ tenen una esperança de vida normal, rarament arriba a realitzar-se l’autopsia, pel que es desconeix encara la patología subjacent. És possible que alguns d’aquests casos no siguin un síndrome neurodegeneratiu sino un trastorn del neurodesenvolupament o neuropsiquiàtric. Podriem considerar llavors que es tracta d’un trastorn neurocognitiu.

Hem de tenir en compte que trastorns psiquiàtrics com la depresió i l’esquizofrènia comparteixen molts símtomes amb la vcDFT. En absència de biomarcadors definitius, el diagnòstic de vcDFT depen del criteri diagnòstic clínic, és a dir, de la identificació de símptomes centrals o necessaris.

Bones Pràctiques: abans de decidir quin tipus de sistema de comunicació utilitzarem per a comunicar-nos amb una persona que pateix Esclerosi Lateral Amiotròfica amb la variant conductual de demència fronto temporal hem de prendre’ns un temps i conéixer bé a la persona ja que el primer és treballar la relació i el vincle d’apego. És imprescindible paral·lelament coneixer la malaltia i per a això comptem amb l’Equip Social de QIDA Solucions a la Dependència, qui dona pautes d’actuació i suport en tot moment.

Autora:

Sandra Pàmies – Psicòloga i Gerontòloga Social / Responsable espanyola del Projecte Europeu Saber Ser Cuidador. Professora del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència / IOC / Generalitat de Catalunya.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email