Dubtes sobre les vacances de cuidadors/es de persones grans

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

S’acosten les vacances i, entre les nostres famílies amb servei d’atenció domiciliària, comencen a sorgir dubtes sobre les vacances dels seus cuidadors i les seves pròpies: com es gestionen, com sé de quants dies disposa el meu cuidador de vacances, quin cost extra té contractar una suplència (si és que té), etc.

Aquesta informació intentem transmetre-la de la manera més clara possible sempre i, tot i que sempre estem a la vostra disposició, us volem deixar per escrit les preguntes que ens feu referent a aquest tema amb més freqüència:

1. Com sé de quants dies de vacances disposa el meu cuidador/a?

Un professional de l’atenció domiciliària té dret a 2,5 dies de vacances per mes treballat. És a dir, en funció de la data d’entrada, es pot realitzar el càlcul de les vacances. En un any sencer treballat, per exemple, el cuidador o cuidadora, tindria dret a 30 dies naturals de vacances.

A més d’aquests dies, també tenen dret als festius que marqui el calendari.

Al final de l’any les vacances han de ser liquidades, porti la persona l’any complet o no. Per exemple, si a final d’any la persona porta 2 mesos treballats, ha de gaudir les seves vacances dins de l’any que les ha generat.

2. Quina solució hi ha durant els dies que el cuidador/a està de vacances?

Durant els dies en què el professional està de vacances, es poden donar diferents casuístiques:

  • Que la família es pugui fer càrrec aquests dies. En tal cas, no suposaria cap cost addicional
  • Que ens encarreguem de trobar un/a cuidador/a de persones grans substitut/a per a cobrir aquests dies de vacances. Aquest servei no tindrà cost de selecció addicional de la persona que entri durant aquest període. Nosaltres intentarem buscar al professional que millor encaixi per a aquest període. Només caldrà abonar sou net i quota de Seguretat Social. Per tant, la família ha de tenir en compte que tindria el cost de seguretat social i sou net de la persona cuidadora de vacances més de la persona que faci la substitució.

3. Quin cost suposa contractar un altre cuidador durant els dies de vacances?

Com comentem més amunt, si ja tens una persona contractada i prefereixes que entri algú els dies que se’n va de vacances, no caldrà abonar el cost selecció inicial i només s’haurà d’abonar el cost del sou de la persona de vacances i de la persona que entra per a cobrir aquests dies (considerant els dies i hores que treballarà) + la quota de la Seguretat Social.

4. Quan farà les vacances el meu cuidador/a? Com es cobren?

El gaudiment de les vacances és un tema que recomanem parlar entre la família i el/la cuidador/a. Així, totes dues parts podeu establir les dates que siguin més convenients per als dos.

Si no hi ha un acord, el Règim de la llar comenta que 15 dies poden ser proposats per la família i els altres 15 dies per la persona cuidadora.

D’altra banda, les vacances, com en el cas de qualsevol altre treballador, es cobren igual que els dies treballats.


En resum:

Les vacances per als cuidadors de persones grans són un deure.

Les vacances són un deure i han de ser gestionades sí o sí. Sempre que una persona treballa genera dies de vacances i per llei han de ser respectats.

A Qida ens comprometem a ajudar a gestionar qualsevol tràmit que pugui sorgir durant aquest període. Per això, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per a qualsevol tràmit o consulta.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email