Degeneració lobar Fronto Temporal i Esclerosi Lateral Amiotròfica: actuació i bones pràctiques.

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Degeneració Lobar Fronto Temporal (DLFT): Aspectes Clínics i Diagnòstics.

La DLFT denominada anteriorment malaltia de Pick està associada a una heterogeneïtat de patologies. Les persones amb DLFT no tenen un síndrome amnèsic de forma típica durant l’inici de la malaltia el que pot ser diferent de la malaltia d’Alzheimer.

Article relacionat: Esclerosis Lateral Amiotrófica | Neuropatología

La majoria de casos de Degeneració Lobar Fronto Temporal són esporàdics i estan probablement causats per la interacció entre factors genètics i ambientals. No obstant, alguns casos presenten herència autosòmica dominant (13,4%) i el 40% dels pacients tenen història familiar de DLFT.

Potser t’interessi: Dia Interacional de la persona cuidadora, ara i sempre.

Actuació i BBPP Bones Pràctiques:

La Degeneració Lobar Fronto Temporal implica tres grans estadis que conseqüentment impliquen diferents manifestacions conductuals pel que és primordial conéixer la Persona (la seva història de vida, les seves activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària i el seu context familiar) però és imprescindible  entendre la malaltia que pateix per tal d’identificar i saber quan necessitem ajuda per a cuidar a una persona amb aquesta malaltia.

Degeneració Lobar Fronto Temporal, ¿què es?

La Degeneració Lobar Fronto Temporal es superposa clínica i genèticament amb síndromes com l’Esclerosi Lateral Amiotròfica així com síndromes parkinsonians com la Paràlisi Supranuclear Progressiva o el Síndrome Corticobasal, reflexant aquests diferents fenotips l’heterogeneitat clínica i patològica de la DLFT. Considerant a més a més que cada síndrome clínic està associat amb una implicación anatòmica cerebral diferent.

Els 3 estadis més importants de la DLFT:

 1. Canvis inicials, inconsistents i lleus. Aquesta etapa equival a la del deteriorament cognitiu llei de la Malaltia d’Alzheimer. La persona pot experiment algun episodi de conducta inesperada, anomia o dificultats de la parla.
 2. Alteració consistentment progressiva. En aquesta etapa sol iniciar-se el tractament sintomàtic amb psicotròpics. No és infreqüent la hospitalització. .
 3. Fase de retirada: aquesta etapa condueix a un comportament sense objectius, a una menor necessitat de comunicació, progressió de la afasia al mutisme i inici de la disfàgia. Els símptomes conductuals i psiquiàtrics generalment comencen a disminuir, encara que algunes conductes sense propòsit com el bruxisme poden persistir al llarg d’aquesta etapa. Així mateix predomina l’apatia.

Neuropatologia de la Degeneració Lobar Fronto Temporal:

El mètode de referència per a la determinació del diagnòstic és Gold Standard, bé a través d’una autòpsia o en biopsia.

En la Demència Lobar Fronto Temporal s’ha identificat l’acumulació de proteïnes tau post mortem TAR DNA-TDO 43. És per això que neuropatològicament la DLFT es pot dividir en tres grans classes mol·leculars basades en aquestes proteïnes subjacents patològiques:

 1. DLFT-t
 2. DLFT-TDP
 3. DLFT-FUS

Aquests canvis patològics representen els primers successos d’una cascada que s’inicia a nivell sinàptic i neuronal i que condueix al síndrome clínic.

Finalment, a l’inici de la malaltia la disfunció executiva pot estar ausent o eclipsada per canvis conductuals prominents. Es caracteritza per la disfunció executiva que inclou deficiències en:

 • La planificació,
 • L’organizació,
 • El judici,
 • La ressolució de problemes,
 • La flexibilitat mental.

Les habilitats relativament preservades són:

 • La memòria,
 • La percepció visual, y
 • les capacitats espacials.

Degeneració Lobar Fronto Temporal i Variant conductual de la demència Fronto Temporal:

En el curs de la malaltia els pacients mostren un gran espectre de síntomes que inclouen apatia, deshinibició, impulsivitat i alteració de funcions cognitives, destacant la disfunció executiva amb relativa preservació de la memòria. Correspon principalment a la degeneració del còrtex prefrontal.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email