Selecció exhaustiva de Professionals Sociosanitaris | Cuidadores treballadores de la llar externes.

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Procés de Selecció exhaustiu de Professionals Sociosanitaris que exerceixen com Cuidadors/es Formals | Tècnics/ques Cuidadors i Cuidadores Formals.

  • Tècnics i Tècniques que exerceixen com Cuidadors i Cuidadores Sociosanitaris/es Formals per Hores. 

‘Treballadores de la Llar Externes’ és un terme que considerem poc adequat perquè revalorem la professió: considerem i valorem molt la responsabilitat dels Professionals Tècnics/ques que treballen amb nosaltres com cuidadors/es formals: a més a més també considerem la figura dels Professionals Sociosanitaris Homes – Tècnics especialitzats en el sector de la Dependència ja que contemplem que els homes <<gerocultors>>, <<Tècnics i Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria – TCAE>>, <<Tècnics en Atenció a Persones en Situació de Dependencia>>, <<Infermers/es>>, <<Psicòlegs/gues>> estan tant preparats com les dones Tècniques. És per això que també comptem amb professionals cuidadors formals homes – cuidadors de gent gran en situació de dependència.

A QIDA Atenció Domiciliària comptem amb l’Equip Social format per Treballadores Socials que lideren la Captació i Selecció de Talent de Treballadors i Treballadores de la llar externs/es i Tècnics Sociosanitaris.

L’Equip Social i l’Equip Directiu de QIDA, alineat amb els nostres valors, contemplem tres aspectes imprescindibles en la Selecció exhaustiva de Professionals Sociosanitaris que exerceixen com Cuidadors Formals, entre els quals els Treballadors i Treballadores de la Llar externs i externes.

Ens centrem en la Formació Acreditada, en la Experiència, en les Referències Familiars i d’Institucions com les Residències Geriàtriques però sobretot ens centrem en les Habilitats Socials, la Vocació Social, la Predisposició de Treball Horitzontal i en Equip, la Proactivitat i la Intel·ligència Emocional.

  1. Formació Acreditada: considerem específicament el CFGM Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAE) com una de les més completes de les formacions que existeixen actualment a Espanya, però també valorem molt a les persones amb la predisposició de seguir aprenent i que han superat Cursos de Professionalitat ja que la seva especificitat i intensitat d’impartició ens garanteixen els aprenentatges adquirits bàsics i necessàris per a treballar amb les persones grans; entre els quals també sumem la Formació Complementària que imparteix Grup Sagessa, FISS Formación, ACRA, SEGG, DIGNETIK, Fundació Alzheimer Catalunya, Fundació Pere Tarrés, etc.
  2. Experiència: valorem les experiències anteriors amb persones en situació de dependència i vulnerabilitat en procès d’envelliment satisfactori o no satisfactori, patològic o no patològic ja que les experiències viscudes posen en valor les habilitats d’un mateix i permeten observar objectivament la capacitat dels professionals treballadors o treballadores de la llar externs i externes d’adaptabilitat al canvi i treball en equip; freqüentment les malalties neurocognitives – l’envelliment patològic – és caracteritza de comorbiditat <<coexisten diverses malalties>> i a més a més l’estat de les persones grans és dinpamic pel que hem d’estar alerta dels canvis tant en l’estat físic com cognitiu; és per això que el professional ha de tenir una clara habilitat d’adaptació i ressolució.
  3. Referències Familiars: considerem que les experiències anteriors i les opinions que les families amb les que ha treballat anteriorment el professional és molt important, ja que en el Servei d’Atenció a Domicili o a travès d’Institucions com Residències Geriàtriques; doncs ens ajuda a entendre les habilitats d’adaptació del professional així com les seves habilitats, fortaleses i les seves debilitats perque així mateix el nostre objectiu és empoderar al col·lectiu de professionals que exerceixen com cuidadors i cuidadores formals, com treballadors i treballadores de la llar.
  4. Entrevistes Semi-Estructurades | Treball Social: els tres punts anteriors son subjacents a les Entrevistes que realitzem als professionals que treballen en el Servei d’Atenció a Domicili amb la persona gran beneficiària del nostre servei en que coneixem a la persona a nivell humà professional i situacional considerant les habilitats socials, la resiliència, la capacitat d’adaptabilitat al canvi, els coneixements en primers auxilis i les experiències anteriors.

Properament parlarem de:

  • Quant es paga a una Treballadora de la Llar Externa. 
  • Model contracte Treballadores de la Llar (UGT).
  • Firmat el VII Conveni | Llei de Dependència.

Suport al Professional Cuidador/a Formal i Seguiment

L’Oriol Fuertes CEO de QIDA i la Yolanda Pérez parlen sobre l’Impacte Social i la Metodologia de QIDA així com de la figura de les treballadores de la llar i el Suport de l’Equip Social.

Article relacionat: Esclerosi Lateral Amiotròfica amb ‘demencia’ i sense ‘demència’ | Coneixement i BBPP Bones Pràctiques.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email