Selecció exhaustiva de Professionals Sociosanitaris | Cuidadores treballadores de la llar externes.

Procés de Selecció exhaustiu de Professionals Sociosanitaris que exerceixen com Cuidadors/es Formals | Tècnics/ques Cuidadors i Cuidadores Formals.

  • Tècnics i Tècniques que exerceixen com Cuidadors i Cuidadores Sociosanitaris/es Formals per Hores. 

‘Treballadores de la Llar Externes’ és un terme que considerem poc adequat perquè revalorem la professió: considerem i valorem molt la responsabilitat dels Professionals Tècnics/ques que treballen amb nosaltres com cuidadors/es formals: a més a més també considerem la figura dels Professionals Sociosanitaris Homes – Tècnics especialitzats en el sector de la Dependència ja que contemplem que els homes <<gerocultors>>, <<Tècnics i Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria – TCAE>>, <<Tècnics en Atenció a Persones en Situació de Dependencia>>, <<Infermers/es>>, <<Psicòlegs/gues>> estan tant preparats com les dones Tècniques. És per això que també comptem amb professionals cuidadors formals homes – cuidadors de gent gran en situació de dependència.

Article relacionat: Formació Professional CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència | Sandra Pàmies | Professionals recomanats.

A QIDA Atenció Domiciliària comptem amb l’Equip Social format per Treballadores Socials que lideren la Captació i Selecció de Talent de Treballadors i Treballadores de la llar externs/es i Tècnics Sociosanitaris.

L’Equip Social i l’Equip Directiu de QIDA, alineat amb els nostres valors, contemplem tres aspectes imprescindibles en la Selecció exhaustiva de Professionals Sociosanitaris que exerceixen com Cuidadors Formals, entre els quals els Treballadors i Treballadores de la Llar externs i externes.

Ens centrem en la Formació Acreditada, en la Experiència, en les Referències Familiars i d’Institucions com les Residències Geriàtriques però sobretot ens centrem en les Habilitats Socials, la Vocació Social, la Predisposició de Treball Horitzontal i en Equip, la Proactivitat i la Intel·ligència Emocional.

  1. Formació Acreditada: considerem específicament el CFGM Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAE) com una de les més completes de les formacions que existeixen actualment a Espanya, però també valorem molt a les persones amb la predisposició de seguir aprenent i que han superat Cursos de Professionalitat ja que la seva especificitat i intensitat d’impartició ens garanteixen els aprenentatges adquirits bàsics i necessàris per a treballar amb les persones grans; entre els quals també sumem la Formació Complementària que imparteix Grup Sagessa, FISS Formación, ACRA, SEGG, DIGNETIK, Fundació Alzheimer Catalunya, Fundació Pere Tarrés, etc.
  2. Experiència: valorem les experiències anteriors amb persones en situació de dependència i vulnerabilitat en procès d’envelliment satisfactori o no satisfactori, patològic o no patològic ja que les experiències viscudes posen en valor les habilitats d’un mateix i permeten observar objectivament la capacitat dels professionals treballadors o treballadores de la llar externs i externes d’adaptabilitat al canvi i treball en equip; freqüentment les malalties neurocognitives – l’envelliment patològic – és caracteritza de comorbiditat <<coexisten diverses malalties>> i a més a més l’estat de les persones grans és dinpamic pel que hem d’estar alerta dels canvis tant en l’estat físic com cognitiu; és per això que el professional ha de tenir una clara habilitat d’adaptació i ressolució.
  3. Referències Familiars: considerem que les experiències anteriors i les opinions que les families amb les que ha treballat anteriorment el professional és molt important, ja que en el Servei d’Atenció a Domicili o a travès d’Institucions com Residències Geriàtriques; doncs ens ajuda a entendre les habilitats d’adaptació del professional així com les seves habilitats, fortaleses i les seves debilitats perque així mateix el nostre objectiu és empoderar al col·lectiu de professionals que exerceixen com cuidadors i cuidadores formals, com treballadors i treballadores de la llar.
  4. Entrevistes Semi-Estructurades | Treball Social: els tres punts anteriors son subjacents a les Entrevistes que realitzem als professionals que treballen en el Servei d’Atenció a Domicili amb la persona gran beneficiària del nostre servei en que coneixem a la persona a nivell humà professional i situacional considerant les habilitats socials, la resiliència, la capacitat d’adaptabilitat al canvi, els coneixements en primers auxilis i les experiències anteriors.

Potser t’interessa: Comorbiditat | Diagnòstics | Jennifer Brea | TEDx– ¡activa subtítols!

Article relacionat: Salari d’una Cuidadora Interna al 2018 | Sandra Pàmies | VII Conveni Dependència – Catedràtica Maria Ángeles Durán.

Properament parlarem de:

  • Quant es paga a una Treballadora de la Llar Externa. 
  • Model contracte Treballadores de la Llar (UGT).
  • Firmat el VII Conveni | Llei de Dependència.

Suport al Professional Cuidador/a Formal i Seguiment

PODCAST a TV3 a la Carta: L’Oriol Fuertes CEO de QIDA i la Yolanda Pérez parlen sobre l’Impacte Social i la Metodologia de QIDA així com de la figura de les treballadores de la llar i el Suport de l’Equip Social. Consulta-ho aquí.

Article relacionat: Esclerosi Lateral Amiotròfica amb ‘demencia’ i sense ‘demència’ | Coneixement i BBPP Bones Pràctiques.

Recomanem: La nova Formació per a cuidadors de persones en situació de dependència 5ª Edició de la SEGG Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Descarrega el pdf informatiu aquí. Inscriu-te gratuïtament aquí, amb la superació de l’examen aconseguiràs l’acreditació formativa de la SEGG.

Autora:

Sandra Pàmies – Psicòloga i Gerontòloga Social Col·laboradora a QIDA / Responsable espanyola del Projecte Europeu Saber Ser Cuidador. Professora del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència / IOC / Generalitat de Catalunya. Docent associada a Neurama Revista Electrónica de Psicogerontología – versió francesa – del ‘Curso de Manejo de Comportamientos Difíciles en la Enfermedad de Alzheimer‘.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email