Category: Cuidar-nos: Els cuidadors i cuidadores en l’atenció domiciliària de QIDA

Destacado

Más artículos sobre

Cuidar-nos: Els cuidadors i cuidadores en l’atenció domiciliària de QIDA

Cuidar-nos: Els cuidadors i cuidadores en l’atenció domiciliària de QIDA

Quan escoltem o llegim la paraula cura el primer que ve a la nostra ment és la imatge d’una persona que s’ocupa d’assegurar el benestar d’un altre, des de l’afecte i la dedicació. Una mare o un pare que té cura del seu fill, un nen que té cura de la seva mascota o bé un cuidador que s’encarrega d’atendre al seu usuari.

L’atenció domiciliària des del cuidador o la cuidadora

Quan una persona es troba travessant un estat de dependència requereix de cures, i amb això no ens referim només a cures vinculats a la dependència física sinó cures integrals.

Un estat de dependència, no ha de ni vol travessar la vivència del desarrelament del seu lloc, els seus costums, les seves olors, … la seva llar. L’atenció domiciliària sorgeix d’una demanda social. És una pràctica exercida per un professional de la cura que permet afavorir la qualitat de vida de la persona amb dependència a la seva llar, transitant aquesta etapa d’atenció biopsicosocial sense renunciar a casa seva.

El paper del cuidador d’atenció domiciliària és indispensable i de gran valor en l’assistència de persones amb dependència com així també en la seva vida, significant per a la persona cuidada i la seva família una figura de sosteniment i de suport fonamental. És la persona que vetllarà pel seu benestar integral, assegurant la seva qualitat de vida.

Responsabilitat d’un cuidador o cuidadora a domicili

Potser ens preguntem quines són les responsabilitats d’un cuidador d’atenció domiciliària? És la persona que s’encarrega d’assistir i acompanyar la persona dependent.

  • Ajuda en les activitats de la vida diària que no aconsegueix realitzar la persona cuidada per si mateixa.
  • Afavorir la major funcionalitat del ‘pacient incentivant la seva autonomia
  • Fer el seguiment mèdic i interactuar amb els professionals tractants de manera interdisciplinària.
  • Estimular l’usuari amb tasques recreatives per conservar la seva activitat social i cognitiva,  així com també mantenir comunicacions actives d’intercanvi amb la família.

El treball i paper del cuidador en l’ajuda al domicili

Cada usuari i cada família travessen una realitat particular i subjectiva, és per això que el paper del cuidador d’atenció domiciliària varia segons cada cas i requereix d’el professional una actitud d’adaptació i aprenentatge.

Ser cuidador és un paper indispensable en la societat i en les famílies amb membres amb dependència; ser cuidador és una feina gratificant i enriquidora; però, ser cuidador és també un treball ardu i de molta dedicació. Tenir cura requereix temps, esforç i responsabilitat.

Aquelles persones que trien en la seva vida dedicar-se a ser cuidadors també han de cuidar-se i ser cuidades. Per a això és fonamental que el cuidador sigui conscient de quines són les millors pràctiques de l’atenció domiciliària que li permetin assistir a la persona dependent sense que això impacti negativament en el seu benestar personal, tant a nivell físic com cognitiu i social.

La ardú(formal i informal) és en aquest sector és un pilar indispensable per a la correcta execució del paper, és a dir, aprendre tècniques, metodologies i eines per aconseguir la millor atenció sense descuidar la pròpia qualitat de vida.

L’actualitat de la feina de cuidador/a de persones grans o dependents

Anteriorment no existia tal qual es percep avui el paper del cuidador com a professional, atès que es concebia que era un membre de la família l’encarregat de tenir cura de la persona amb dependència al domicili. En l’actualitat s’ha anat professionalitzant el paper del cuidador tant pel que fa a condicions laborals com en l’àmbit de formació professional atorgant importància al seu status social.

QIDA i els seus cuidadors de persones grans (els nostres Qiders)

Amb el paper del cuidador es busca assegurar la qualitat de vida de l’usuari des de la cura integral com a casa, i des d’aquesta demanda i premissa sorgeix QIDA. Com a empresa la seva missió és ajudar a les persones amb dependència a viure més temps a casa, amb millor salut i major qualitat de vida.

QIDA ha destacat des del primer dia que per aconseguir una atenció domiciliària de qualitat, el més important són els cuidadors i per això es proposa construir l’estatus social del col·lectiu cuidador, que en QIDA s’identifiquen com a Qider. Com? Millorant les condicions laborals de contractació i salari, com així també oferint un pla de formació professional i de desenvolupament integral.

Som conscients a més que el paper del cuidador és molt solitari, atès que la persona es troba treballant en la cura d’un usuari en el seu domicili, però no compta amb un equip de treball que li ofereixi acompanyament, suport i guia en el seu acompliment diari. El fet de no comptar amb aquesta contenció impacta en la qualitat de vida personal i laboral del cuidador, i desde QIDA es proposa construir el concepte de Comunitat de Qiders, és a dir, xarxes de contacte entre els cuidadors d’atenció domiciliària.

El projecte de Comunitat està pensant amb l’objectiu de que el cuidador compti amb les eines sociosanitàries per treballar amb qualitat i professionalitat en el domicili, que no visqui el seu treball com solitari sinó que compti amb una xarxa de contenció i que a més estigui reconegut per la seva tasca amb bones condicions de contractació i salari.

Construirem al costat dels cuidadors, Qiders, una comunitat tant física com digital apoderada, una comunitat de la qual se sentin part i que els permeti aconseguir un creixement tant a nivell professional com personal.

Profesionales del Sector Salud y Social

Expertos del cuidado