Category: Cronicitat i dependència, la importància des de l’atenció domiciliària

Destacado

Más artículos sobre

Cronicitat i dependència, la importància des de l’atenció domiciliària

Cronicitat i dependència, la importància des de l’atenció domiciliària

Les malalties cròniques són malalties de llarga durada i en general tenen una progressió lenta. Les malalties cardíaques, el càncer, les malalties respiratòries (o pulmonars) i la diabetis, són les principals, com per exemple, la insuficiència renal, la insuficiència cardíaca, l’artrosi, la afàsia, entre d’altres. Aquestes, s’han convertit en el patró epidemiològic dominant al nostre país.

D’això es destaca l‘impacte personal sobre les persones que el pateixen i en els seus cuidadors i cuidadores principals, a l’igual que l’impacte econòmic sobre famílies, comunitats i societats. Aquesta situació, a més, provoca una demanda creixent de serveis sanitaris, és a dir, una major utilització dels seus recursos que pot arribar a provocar una saturació del sistema sanitari.

Les malalties cròniques tenen una conseqüència inevitable i és la situació de dependència en la persona que les pateix.

S’anomena dependència a l’estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat (gent gran), la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, poden necessitar l’atenció d’una altra o altres persones (cuidadors i cuidadores) o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària (AVD) o d’altres suports per a la seva autonomia personal.

Com pot afectar la persona gran o dependent i com pot afectar el model sociosanitari?

A nivell personal, els símptomes de la dependència són un tema difícil d’acceptar. Les persones amb dependència acostumen a tenir problemes per acceptar ajuda externa. Passar de poder valer-se per un mateix a haver de dependre d’altres no és agradable, però si s’aconsegueix establir un vincle amb aquesta ajuda externa la qualitat de vida, tant de la família com de la persona, millora amb escreix.

Des del punt de vista sociosanitari, l’abordatge de la cronicitat des del domicili es tradueix en la prevenció, l’atenció integral, la continuïtat assistencial i el protagonisme de l’usuari mateix. És a dir, un nou enfocament centrat en la persona i no tant en la malaltia. Donant més importància a valorar la persona holísticament, reconèixer la singularitat i la seva unicitat, fixar la mirada en les seves capacitats davant allò que la fa dependent, recolzant la seva autodeterminació.

Què aporta QIDA amb la figura de la terapeuta ocupacional?

Des QIDA apostem per treballar a nivell multidisciplinari i és per això que hem cregut important incloure la figura de la Terapeuta Ocupacional. La visió de diferents professions sociosanitàries en la realització del Pla de treball individualitzat (PTI) ens permet obtenir més informació dels nostres casos i per tant podem donar un servei de més qualitat en base a les necessitats i capacitats de la persona i de l’entorn que els envolta.

La Teràpia ocupacional és una professió sociosanitària que s’encarrega de promoure la salut, el benestar i el funcionament a través de la implicació activa de les persones en ocupacions.

Avui en dia, la Teràpia ocupacional s’utilitza per a millorar la qualitat de vida de les persones grans o dependents. Donen importància al reforç de la seva autoestima, la seva pròpia realització personal i la integració en la societat. Aquesta intervenció pot emprar-se amb un propòsit estimulant, preventiu o de rehabilitació.

Beneficis de treballar una cronicitat o una dependència amb l’atenció domiciliària

Aquests són alguns dels majors beneficis que es poden aconseguir gràcies a aquesta disciplina en una persona gran o dependent:

  • Prevenir possibles lesions físiques mitjançant exercicis articulars i musculars que a més, afavoreixen la bona salut.
  • Millorar les capacitats funcionals de la persona gràcies a tasques i exercicis que es realitzen sobre la base de la dependència de la persona.
  • Possibilitar a la gent gran i / o dependents dur a terme activitats bàsiques com la cura i la millora de la pròpia imatge.
  • Desenvolupament de destreses motrius i del sistema sensorial, també de l’estimulació cognitiva i la memòria.
  • Aprendre les postures més beneficioses per al seu cos, especialment en persones que estan al llit constantment, així com conèixer com haurien de moure o carregar el pes corporal per no patir lesions.
  • Adaptar l’entorn o domicili de la persona amb ajudes tècniques necessàries per a fomentar al màxim la seva autonomia, mantenir-la o fer que el / la cuidadora pugui funcionar de forma ergonòmica i no li provoqui lesions a nivell físic.
  • Ajudar a l’usuari o cuidador a aprendre l’ús i funcionament d’ajudes tècniques i dispositius com grues, cadires de rodes o pròtesi.

En definitiva, la situació de cronicitat i dependència ens planteja unes dificultats, tant a nivell personal com sociosanitari, amb les que hem de bregar en el nostre dia a dia. Des de Qida apostem per un enfocament centrat en la persona, donant importància a l’enllaç que s’estableixi amb les ajudes externes pertinents i ressaltant el paper de la Teràpia Ocupacional.

Profesionales del Sector Salud y Social

Expertos del cuidado