Atenció centrada en la persona des de la mirada infermera

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Article de la Ingrid Bullich, Cap d’Infermeria de l’Àrea del Pacient Fràgil i Dependent · ‎Parc Taulí Hospital Universitari

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB), especialista en infermeria geriàtrica. Doctora en Ciències infermeres per la Universitat de Barcelona. Màster en Cures pal·liatives i en Lideratge i gestió de serveis d’infermeria per la Universitat de Barcelona.
Recentment, incorporada al Parc Taulí de Sabadell com a Cap d’Infermeria de l’Àrea de Pacient Fràgil i Dependent.

L’envelliment de la població, la prevalença de malalties cròniques i les necessitats més complexes d’atenció requereixen d’un canvi de model d’atenció i una reorganització del sistema sanitari per tal de donar una resposta adequada a cada persona.

En aquest sentit l’atenció centrada en la persona (ACP) es considera la palanca de canvi del sistema de salut actual, el qual encara està basat, en moltes ocasions, en malalties, òrgans i aparells, especialitats i serveis.

L’ACP es defineix com l’atenció que s’aconsegueix quan es posa la persona en l’eix on interactuen: la intervenció basada en l’evidència científica, organització del servei, l’equip, la interdisciplinarietat i l’ambient.

El model d’ACP es dirigeix a identificar les necessitats de la persona de forma proactiva i precoç, també els seus valors, creences i preferències. Alhora, basa l’atenció en l’evidència científica disponible i l’adapta a les característiques de cada individu. Garanteix que la persona (o les persones del seu entorn familiar o cuidador) disposi d’ informació sobre el procés que està vivint i participi en la presa de decisions juntament amb els professionals per determinar els objectius assistencials i el pla d’atenció que guiarà l’acció de tots els professionals per oferir una atenció integral.

La continuïtat de cures (transicions) i la coordinació entre serveis i àmbits (treball col·laboratiu entre professionals, dins del sistema sanitari, i entre l’àmbit sanitari i el social) esdevenen aspectes clau per oferir veritablement una atenció integral a les persones.

L’ACP en les persones grans pot proporcionar-se en diferents serveis, centres i organitzacions, tant socials com sanitàries, com un dels elements clau en la millora de la qualitat a les persones grans, on la interdisciplinarietat té un paper fonamental i on la persona i la seva família (o persones cuidadores) formen part de l’equip interdisciplinari.

Dins l’equip, el rol del personal d’infermeria pren especial valor en la valoració integral i en el pla d’atenció en base al model de cures integral a la persona gran i la seva família (o persones de l’entorn cuidador), que avarca des de la prevenció de la malaltia, la promoció i la recuperació de la salut fins a l’atenció al final de la vida.

La infermera té una funció pròpia, encara que comparteix funcions amb altres professionals, i treballa amb el pla de cures (procés que en base a un model d’infermeria inclou la valoració, el diagnòstic d’infermeria, la definició d’objectius, les activitats a implementar i l’avaluació) com a instrument d’atenció infermeria centrada en la persona gran. El desenvolupament de rol d’infermeria i l’assoliment del seu major potencial en les organitzacions, independentment de l’àmbit d’atenció, depèn de l’entorn de treball o context organitzatiu, que es defineix com a aquelles característiques organitzacionals que faciliten o dificulten la seva pràctica i que inclouen: l’autonomia; el model d’atenció; el nivell d’infermeria; el reconeixement i la promoció en base a la preparació i experiència; el desenvolupament professional i; el suport i la col·laboració amb gestors i altres professionals.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email