¿Com aixecar a una persona del terra o del llit? | Qida

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

¿Com aixecar a una persona del terra o del llit?

Segons la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia SEGG hi ha diverses tècniques per aixecar a una persona gran del terra o el llit. És imprescindible identificar què pot fer encara la persona per tal de empoderar-la i realitzar la mobilització el més eficientment possible.

Aixecar una persona sense fer força.

Per començar hi ha les grues de mobilització i trasllat mitjançant les quals podem realitzar un canvi postural sense força, però moltes persones no compten amb aquest sistem, doncs tenen un cost alt. És per això que existeixen diverses tècniques basades en la gerontologia per aixecar a una persona sense fer força.

o Truc per aixecar del llit.

En primer lloc, per saber com aixecar a una persona gran del terra – o no necessàriament gran doncs pot ser jove i requerir també una mobilització -, és important identificar quines habilitats té relativament preservades la persona: ¿pot incorporar-se? ¿Pot manipular objectes? etc., sempre centrant-nos en tot allò que encara pot fer.

En segon lloc, el truc per aixecar del llit és incorporar a la persona. Si la persona es troba en una posició decúbit pron (de cara avall) o decúbit lateral hem mobilitzar-la cautelosament a decúbit supí (de cara amunt) i incorporar-la 90 graus, girant posteriorment i facilitant la seva bipedestació.

o Desvinculació de la realitat i caigudes.

En el moment en què una persona pateix agitació i deambulació degut a la desvinculació de la realitat augmenta el risc de caigudes i per tant dificultats en la mobilització per aixecar a una persona gran del terra. Pàmies (2019).

o Desvinculació de la realitat ¿què és?

Per començar la desvinculació de la realitat o també comunament conegut com ‘psicoticisme’ és una manifestació freqüent en persones que pateixen ara la Malaltia d’Alzheimer.

La desvinculació de la realitat provoca molta inseguretat i agitació que es manifesta en deambulació, algunes vegades a preguntar contínuament ‘¿on sóc?’ I voler-se sempre aixecar per anar-se’n; és per això que hi ha una probabilitat de risc de caiguda molt alta. Així mateix hi ha altres riscs de caigudes com ara per insuficiència cardíaca.

Aixecar a una persona gran del sòl després d’una caiguda.

Per saber com aixecar a una persona gran del terra després d’una caiguda hem d’identificar ràpidament la causa per ser eficients.

o Com actuar quan una persona ha caigut per deambulació?

Conseqüentment, quan hi ha una caiguda per desvinculació de la realitat és recomanable que mantinguem una postura calmada i utilitzem expressions tranquil·litzadores, com per exemple ‘no passa res’, ‘sóc aquí per ajudar-te’.

Exemplificant amb un cas real: el senyor J pateix instants de molta agitació i tendeix a aixecar-se i seure molt ràpidament, fins i tot a deambular, perquè es troba desubicat. No és recomanable dir-li ‘ha de seure senyor J’ o ‘segui, segui’ o ‘per què s’aixeca?’, perquè això encara li suscita més agitació.

És recomanable dir-li que no passa res i provar de envoltar d’objectes familiars per a ell. És per això que la història de vida és tan important així com la comunicació entre professionals de referència i professionals que treballen en el domicili.

o Com ficar al llit a una persona dependent.

En primer lloc les persones no són dependents, adjudicar-los aquest adjectiu és denigrant i afecta directament al seu autoconcepte i autoestima. Les persones poden tenir independència encara trobant-se en una situació de vulnerabilitat.

Hem de sempre consultar un/a Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria i/o un/a Psicogerontòleg/a, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional o Metge amb tal d’identificar quines són les habilitats relativament preservades a nivell motor de la persona.

Recomanem: La formació per a cuidadors de persones grans amb dependència de la SEGG Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Inscriu-te gratuïtament aquí, amb la superació de l’examen aconseguiràs l’acreditació formativa de la SEGG.

Contacte: hola@qida.es

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email