L’acomiadament dels treballadors i treballadores de la llar | VII Conveni Dependència

Compartir artículo

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Quan s’ha d’indemnitzar per l’acomiadament dels treballadors i treballadores de la llar?

S’ha d’indemnitzar quan l’acomiadament és degut al desistiment del contractant. I què és l’acomiadament per desistiment? En el Règim Especial de Treballadors de la Llar és el moment en que el Contractant – la Familia – decideix acabar la relació laboral amb el/la professional cuidador o cuidadora extern/a o intern/a sense arguments per al·legar l’acomiadament. És en aquest moment quan s’ha d’indemnitzar l’acomiadament dels treballadors i treballadores de la llar.

Article relacionat: Salari d’una cuidadora per hores 2019 | VII Conveni Dependència.

Acomiadament i Desistiment d’una treballadora de la llar ≠ ✅ Professional Sociosanitario/a.

Evitant els acomiadaments, desistiments i indemnitzacions: no és adequat per a la persona gran la rotació de professionals. Passem un mal moment quan hem de gestionar l’acomiadament dels treballadors i treballadores de la llar, perquè això significa una mala experiència.

En primer lloc, l’Equip QIDA considerem que la terminologia ‘treballadors de la llar’ no fa justicia als/les professionals que exerceixen com cuidadors i cuidadores formals; és per això que preferim utilitzar el terme Professionals Sociosanitaris/es.

En segon lloc un acomiadament pot donar-se per una relació inadequada entre les parts, que no és motiu per evitar la indemnització. Com comentem és imprescindible una al·legació per a evitar aquesta indemnització econòmica: el que podria ser per exemple una situació de maltractament per negligència.

  • Evitar la indemnització d’una treballadora de la llar.

Pensem que sovint és complicat aconseguir una relació de confiança entre el o la professional que exerceix com cuidador o cuidadora formal i la persona gran beneficiària del servei.

És per això que l’Equip Social QIDA realitzem un Seguiment Continuat i seleccionem d’una manera exhaustiva a tots/es els/les professionals que treballen amb nosaltres, sempre considerant: la seva formació, la seva experiència i habilitats socials; a més a més de comprendre les necessitats de la persona gran en el seu domicili.

Finalment, pensem que a sovint és complicat aconseguir una relació de confiança entre el o la professional que exerceix om cuidador o cuidadora formal i la persona gran beneficiària del servei. És per tot això que l’Equip Social QIDA realitzem un Seguiment Continuat i seleccionem d’una manera exhaustiva a tots/es els/les professionals que treballen amb nosaltres, sempre considerant a més a més de la seva formació la seva experiència i habilitats socials; a més a més de comprendre les necessitats de la persona gran en el seu domicili.

Causes de la indemnització d’una treballadora de la llar.

Sempre hem de considerar els següents punts causants d’un acomiadament i indemnització no desitjats per al/la Professional Sociosanitari/a i la Familia respectivament:

  • Malalties neurocognitives (“neurodegeneratives” y neuropsiquiàtriques) en el procès d’envelliment. 

Sovint és complicat amb persones que pateixen malalties que cursen amb psicosi (deliris i al·lucinacions) construir una relació de confiança. Angel Moreno Psicogerontòleg i Director de Neurama comenta que les al·lucinacions són viscudes como verídiques per la persona i poden donar lloc a la desconfiança cap als altres.

  • Falta de Feeling amb les persones grans.

El feeling depèn de molts factors, però entre altres de l’actitud amb la que atenem, en ocasions dificultada per la simptomatología de les malalties. Per això a QIDA realitzem un Seguiment i Acompanyament a més a més de realitzar un procés de selecció exhaustiu. Les conseqüències poden desencadenar un comportament desdenyós i de desconfiança cap al/la professional i és la nostra responsabilitat donar suport des de l’Equip Social, evitant acomiadaments i indemnitzacions no desitjades.

  • Falta d’informació.

És molt important que la informació flueixi entre la Familia i el/la Professional Sociosanitari per tal de conéixer a priori el màxim possible a la persona gran, les seves rutines, la seva història de vida, les seves necessitats, com tendeix a comportar-se, etc. És per això que l’Assessor Familiar de QIDA recopila tota la informació necessària per a trobar al/la professional adequat/da.

Com indemnitzar a un treballador o treballadora de la llar ≠ ✅Atenció Sociosanitaria.

¿Cóm i quan hem d’indemnitzar per l’acomiadament dels treballadors i treballadores de la llar? 

Consulta ràpidament amb el nostre Assessor Familiar quan s’ha d’indemnitzar per l’acomiadament dels treballadors i treballadores de la llar: (+34) 93 012 95 13, considerant sempre el motiu de fi de la relació laboral i la situació familiar.

La indemnització depèn absolutament de si existeixen o no arguments per al·legar. En cas que definitivament s’hagi de procedir a la indemnització el procés és el següent:

  • Comunicar-ho per escrit al/la Professional Sociosanitari/a que exerceix com cuidador/a formal d’una manera clara especificant d’una manera inequívoca que l’extinció del contracte es deu a la voluntat del contractant de desistir del contracte. 
  • Concedir un plaç de preavis de vint dies si el contracte ha tingut una antiguitat superior a un any o de set dies en cas que el contracte hagi durant menys de l’any.   
  • Posar a disposició del contractant, simultàniament a la comunicació del desistiment, la indemnització corresponent: set o dotze dies de salari per any de servei, segons que el contracte s’hagi signat abans o a partir del 1/1/2012 (set dies, abans de l’1 de gener), en amdós casos amb el limit de sis mensualitats. 
  • Per als treballadors que treballen a jornada completa, durant el periode de preavis, ha de concedir al treballador un permis de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar una altra feina.

Referència: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social | Gobern d’Espanya. Consulta tota la informació sobre l’Extinció del Contracte en el REEH Règim Especial de Treballadors i Treballadores de la Llar i comprèn definitivament quan s’ha d’indemnitzar per l’acomiadament dels treballadors i treballadores de llar.

Compartir article

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email