El retorn voluntari al domicili de les persones que viuen en centres residencials, mentre duri la situació de risc associada al COVID-19

Total
0
Shares

L’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i el DTASF s’han definit que permetrà que l’entorn familiar d’un resident sol·liciti el retorn temporal i voluntari al seu domicili.

Cal destacar que durant aquest període es reservarà la plaça no ocupada i no hi haurà cap cobrament de la quota d’estada per part de centre residencial.

A continuació, s’indiquen els tres escenaris en els quals es podrà sol·licitar l’alta voluntària d’un resident, així com les consideracions addicionals per tenir en compte durant la sol·licitud i període d’aïllament

 1. Escenarisd’alta voluntària:

D’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública del departament de salut pública ens trobem amb tres escenaris en els quals es pot sol·licitar alta voluntària:

A)Resident estable sense símptomes de COVID 19: La persona viu en un centre residencial, roman estable i no disposa de símptomes COVID-19 i vol tornar de forma voluntària al domicili familiar:

  • No requerirà la prova COVID-19
  • Haurà de romandre aïllada al domicili durant 14 dies

B) Resident després d’un ingrés hospitalari d’aguts o d’atenció intermèdia, però causes no relacionades amb COVID19: Podrà plantejar tornar al domicili en lloc de la residència de manera temporal. En aquest cas:

  • No requerirà la prova COVID 19
  • Haurà de romandre aïllada al domicili durant 14 dies
  • El/La treballador/a social sanitari de centre hospitalari serà l’encarregat/dade coordinar la possibilitat d’alta directa al domicili familiar, d’acord amb la direcció de centre residencial en què resideix la persona

C) Resident després d’un ingrés hospitalari d’aguts o d’atenció intermèdia per COVID19: Persona vivint en un centre residencial que després de l’alta d’un centre d’aguts o d’atenció intermèdia per una infecció de COVID19, es planteja, de manera temporal tornar aldomicili en lloc de centre residencial. En aquest cas:

  • Haurà de romandre aïllat en el domicili durant 14 dies
  • Es podrà realitzar sempre que el quadre clínic s’hagi resolt i s’obtingui resultat PCR negatiu en la prova COVID19
  • El/La treballador/a social sanitari de centre hospitalari serà l’encarregat/dade coordinar la possibilitat d’alta directa al domicili familiar, d’acord amb la direcció de centre residencial en què resideix la persona
 1. Consideracions addicionals:

En els tres escenaris d’alta voluntària:

  • El responsable higiene-sanitari del centre haurà d’autoritzar el retorn temporal al domicili
  • En cas d’adoptar el retorn a domicili, s’haurà de signar per part de l’entitat prestadora del servei (centre residencial) I per part de la persona usuària/representant legal un annex al contracte d’assistència que indiqui:
   • Es reserva la plaça no ocupada
   • No cobrament del preu de l’estada ni qualsevol altre concepte relacionat durant el període d’alta voluntària
  • En el cas que la persona presenti símptomes s’haurà de posar en contacte amb el sistema sanitari
  • La família hade tenir en compte que en cas que la persona emmalalteixi per COVID-19, no podrà tornar a la residència fins a la total cura del procés per evitar contagiar als usuaris i treballadors de centre residencial
Total
0
Shares
Cerques un cuidador/a?
 • Tots els nostres cuidadors i cuidadores són professionals qualificats.
 • No pagues res fins que no t’hem trobat un cuidador i l’has sel·leccionat.
 • Tenim la confiança de més de 40 entitats públiques i el Col·legi de Metges de Barcelona.