Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

Informació general del lloc Web.

En compliment de lo establert  en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els hi informem que el lloc Web www.qida.es és propietat de Caring Well, S.L. amb domicili  social a Sant Quirze del Vallés (Barcelona) Carrer Jeroni Jacint Espinosa i Lleó, 7, amb CIF B66975723, Telèfon (+34)930129513, email, hola@qida.es.

Condicions de Accés

L’accés al nostre lloc Web per part de l’usuari és gratuït, de forma general no és necessari el registre previ i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació expressa de la totalitat de les presents Condicions Generals d’Ús vigents en el moment de l’accés, que haurà de  llegir detingudament. En el cas que l´usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar la Web i operar per mitjà de la mateixa.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes de l’ordre públic, i a les presents Condicions Generals d’Ús. L’usuari accedeix a la nostra pàgina Web sota la pròpia i exclusiva responsabilitat, que respondrà, si fa el cas, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’Usuari s’obliga a no difondre, transmetre, introduir i posar a disposició de tercers, qualsevol  tipus de material i informació que sigui contrari a la moral, la llei, l’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’Ús.

Responsabilitats

Posant a disposició de l’usuari d’aquesta pàgina Web volem oferir-li una sèrie de serveis i continguts de qualitat, tenint especial cura en la presentació dels mateixos, així com els mitjans tecnològics utilitzats. De totes maneres, no ens fem responsables de la presència de virus i d’altres elements que poguessin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari.

Caring Well, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines webs en els que els usuaris puguin accedir mitjançant els enllaços establerts en la web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa, o legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als que es puguin accedir mitjançant els enllaços.

La veracitat i licitud de les informacions aportades pels usuaris dels formularis presentats per Caring Well, S.L. en la Web www.qida.es per accedir a certs serveis oferts per la mencionada Web seran sempre responsabilitat de l’usuari.

Caring Well, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat del incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina Web. Tot i això, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció del servei i esmenar-lo el més ràpidament que sigui possible.

És responsabilitat del Cuidador i de les famílies de complir amb totes les seves obligacions amb la Seguretat Social, Administració Tributària, i demés requisits legals que resultin necessaris per poder exercir els serveis que ofereix Caring Well, S.L. a través de la Web www.qida.es. El Cuidador s’obliga a mantenir completament indemne a Caring Well, S.L. de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que, com a conseqüència de l’incompliment per part seva de qualsevol de les obligacions indicades en aquest paràgraf, sigui reclamada a Caring Well, S.L., administradors, accionistes, i empleats de dita societat. A més, Caring Well, S.L. es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponguin.

Protecció de Dades Personals

Amb la finalitat de poder atendre els compromisos de la relació que mantenim amb vosté, l’informem que les seves dades seran incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de Caring Well, S.L. i aquests seran tractats amb absoluta confidencialitat, i de conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de Dades Personals.

Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres serveis o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció:

Caring Well, S.L. C/ Jeroni Jacint Espinosa i Lleó, 7 08192 Sant Quirze del Vallés, (Barcelona)

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts, textos i imatges presents en la nostra pàgina web són propietat de Caring Well, S.L. i estan protegides pels drets de la Propietat Intel·lectual e Industrial.

L’Usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de Caring Well, S.L., per modificar-los, reproduir-los, exportar-los, distribuir-los i especialment comercialitzar-los, o fer ús de qualsevol dret pertanyent al seu titular.

Accions legals, legislació aplicable i Jurisdicció

Caring Well, S.L, es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc  Web i els seus continguts, o per l´incompliment de les presents condicions.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a  qualsevol altra jurisdicció, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per qualsevol  consulta o proposta, poden contactar-nos por email a hola@qida.es o per telèfon al (+34)930129513.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.